Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © anp

Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig, excuses van kabinet

Een aanzienlijk percentage van kinderen die in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verblijven, is onvoldoende beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Dat staat in het vandaag verschenen eindrapport van de onderzoekscommissie De Winter.

Volgens de commissie beschouwen veel ex-pupillen, die vanaf 1945 tot nu in de interne jeugdzorg hebben gezeten, hun bejegening als ‘liefdeloos en zeer hard’. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen.

Op basis van representatief onderzoek blijkt dat 1 op de 10 personen die ooit in de jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft nooit geweld meegemaakt. Uit datzelfde onderzoek bleek dat geweld in pleeggezinnen minder voorkwam dan in instellingen

Geweld

Quote

Kinderrech­ten zijn geschonden en levens beschadigd

Onderzoekscommissie De Winter

Slachtoffers meldden over de jaren voor 1970 fysiek en psychisch geweld dat vooral uitgeoefend werd door groepsleiding en pleegouders. De laatste decennia verschuift dit naar meer fysiek geweld van pupillen onderling.

Ook nu is het klimaat volgens veel betrokkenen - jeugdigen en groepsleiding - nog onveilig, schrijft de commissie in het rapport, dat vandaag is aangeboden aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid). Vooral in de gesloten jeugdzorg, de justitiële jeugdinstellingen en de opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

Naast jeugdzorginstellingen waren ook de pleegzorg en jeugdpsychiatrie, tehuizen voor licht verstandelijk beperkten, doven- en blindeninternaten en minderjarigen in azc’s onderdeel van het onderzoek. 

Gezondheidsklachten

Toezichthouders grepen onvoldoende in, menen de onderzoekers. Bij geweld werd over het algemeen niet ingegrepen, en slachtoffers konden vrijwel nergens terecht. De inspecties vonden dat de verantwoordelijk vooral bij de instanties lag, waardoor de overheid ‘nauwelijks op signalen van geweld reageerde’.

Met alle gevolgen van dien. Voor ex-pupillen blijkt psychisch geweld, zoals aanhoudend treiteren, vernederen en isoleren van grote invloed op hun latere leven. Veel genoemd worden psychosociale gezondheidsklachten, relatieproblemen en problemen met het opvoeden van eigen kinderen.

Het onderzoek heeft volgens de commissie ‘geen gemakkelijk verhaal’ opgeleverd. ,,Kinderrechten zijn geschonden en levens beschadigd. De commissie vindt dat alle betrokken partijen ruimhartig hun verantwoordelijkheid voor het geweld moeten accepteren. 

Excuses

Excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid voor deze slachtoffers zijn op z’n plaats, laten De Jonge en Dekker weten in reactie. Het rapport geeft volgens de bewindsmannen ‘een indringend beeld met ontluisterende verhalen over geweld’. ,,Zeker anno 2019 is het niet te bevatten dat deze kinderen, aan wie juist een veilige omgeving geboden had moeten worden, geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden. In plaats daarvan kregen zij te maken met soms ernstig en veelvuldig fysiek en psychisch geweld.’’ Dat veel mensen daar tot op de dag van vandaag last van hebben, is ‘extra pijnlijk'. 

De overheid bekijkt nu - samen met de slachtoffers - welke vormen van erkenning ‘passend’ zijn. ,,Wat er in het verleden is gebeurd, kunnen we helaas niet veranderen. Het is belangrijk om recht te doen aan de slachtoffers van gisteren. En voorkomen dat de kinderen in de jeugdzorg vandaag, de slachtoffers van morgen worden.’’

Slachtofferhulp 

Slachtofferhulp Nederland is positief over de erkenning van het geweld in de jeugdzorg door onder meer Jeugdzorg Nederland zelf. ,,Veel slachtoffers hebben jarenlang, uit angst of schaamte, hun verhaal niet durven doen. Deze erkenning is daarom heel belangrijk voor hen. Het is een goede stap van de jeugdzorg om expliciet spijt te betuigen over het geweld dat in de sector heeft plaatsgevonden”, zegt Victor Jammers van de Raad van Bestuur.

De commissie-De Winter bracht woensdag verslag uit over het geweld in de jeugdzorg. ,,Ook het voornemen van de betrokken ministers om met de brancheorganisaties en lotgenotengroepen nader overleg te voeren over de manier waarop de erkenning vorm moet krijgen is een verstandige stap”, aldus Jammers.

In de toekomst moet er veel aandacht worden besteed aan het voorkomen van geweld, vindt hij. ,,Ervaringsdeskundigen uit de lotgenotengroepen kunnen instellingen daarbij helpen.”

Quote

Laat duidelijk zijn: dit geweld had niet mogen plaatsvin­den. Excuses, erkenning, hulp en ondersteu­ning van de overheid voor deze slachtof­fers zijn op z’n plaats.

Ministers De Jonge en Dekker
  1. LIVE | 24 miljard euro aan vouchers uitgegeven, theaters openen 1 juni met voorstellingen voor klein publiek

    LIVE | 24 miljard euro aan vouchers uitgegeven, theaters openen 1 juni met voorstel­lin­gen voor klein publiek

    De schulden van luchtvaartmaatschappijen lopen dit jaar naar verwachting op met 120 miljard dollar door de coronacrisis. Dat verwacht de internationale belangenvereniging voor de luchtvaart IATA. In Europa hebben vliegmaatschappijen voor 24 miljard euro aan vouchers uitgegeven. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude blog terug.