Volledig scherm
Ook het opleidingsniveau is van invloed op het verschil in inkomen. © anp

Kinderen met een migrantenafkomst verdienen later minder

Kinderen van migrantenafkomst verdienen later minder dan kinderen van autochtone Nederlanders. Dat komt doordat mensen van migrantenafkomst minder betaald werk doen, een lager uurloon verdienen en gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in De Volkskrant.

Het besteedbaar inkomen van mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond is ongeveer een kwart minder dan dat van Nederlanders. Die inkomensverschillen zijn in de afgelopen vijftien jaar vrijwel hetzelfde gebleven. 

Hoofdoorzaak is het arbeidsinkomen: het aandeel personen met betaald werk ligt zowel bij mannen als vrouwen met een migratieachtergrond lager, stelt het CPB.

Ook het opleidingsniveau is van invloed op het verschil in inkomen. Het aantal hoogopgeleiden met een migratieachtergrond stijgt, maar die groei is ook zichtbaar onder de autochtone bevolking. Het verschil in opleidingsniveau en arbeidsinkomen neemt daardoor niet af.