Volledig scherm
© ANP/Koen Suyk

Kinderopvang vreest nieuwe reeks faillissementen

De kinderopvang vreest een nieuwe crisis. Juist nu meer ouders weer voor de opvang kiezen, krijgt de branche te maken met strengere eisen. Die gaan volgens de sector leiden tot een nieuwe golf van faillissementen.

Quote

Net nu veel organisa­ties het hoofd weer boven water hebben, krijgen we een nieuwe klap

Het aantal kinderen in de opvang neemt voor het eerst in jaren juist weer fors toe, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekendmaakt: van 764.000 naar 823.000. Die groei is een direct gevolg van de verlaging van de ouderbijdrage. In de jaren ervoor was die juist duurder geworden. Dat leidde tussen 2011 en 2015 tot een sterke daling van het aantal kinderen in de opvang en honderden faillissementen in de sector.

Maar juist nu de groei weer is ingezet, vreest de branche een nieuwe klap: de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). ,,De nieuwe cijfers zijn geen reden om optimistisch te zijn’’, zegt Saskia Speelman namens de Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Net nu veel organisaties het hoofd weer boven water hebben, krijgen we een nieuwe klap. En als er niets verandert, gaat die veel organisaties de kop kosten.’’

Extra kosten

Quote

De intenties van de wet zijn goed, maar de veranderin­gen zorgen voor enorme extra kosten

Volgens de nieuwe wet moet per 1 januari voor elke drie baby’s in de opvang een pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Dat aantal ligt nu nog op vier. Ook krijgen baby’s nog maximaal twee vaste gezichten voor de groep: nu mogen dat er nog drie zijn. ,,De intenties van de wet zijn goed, maar de veranderingen zorgen voor enorme extra kosten’’, zegt Speelman. ,,De meeste bedrijven zullen dat moeten doorberekenen aan de ouders, omdat ze na de afgelopen jaren compleet door hun reserves heen zijn. Hogere kosten betekent dat opnieuw veel ouders hun kind van de opvang zullen halen. En bedrijven die de voorbije crisis net hebben overleefd, zullen daardoor nu alsnog omvallen. Wij maken ons hele grote zorgen.’’

De Eerste Kamer heeft de wet onlangs aangenomen. Minister Asscher (Sociale Zaken) neemt de zorgen van kinderopvangondernemers serieus, zegt zijn woordvoerder. ,,De minister zal monitoren welke effecten er in de praktijk optreden. Mocht blijken dat de effecten groter zijn dan voorzien, dan zal hij de Kamer over mogelijke oplossingen informeren.’’