Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP

Kippeneieren mogelijk vergiftigd met giftige stof fipronil

De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) doet in Nederland onderzoek naar kippeneieren, meldt de Stentor. Een Gelders bedrijf zou het verboden middel fipronil hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveehouders, zo luidt de verdenking. Het onderzoek moet uitwijzen of er gevaar is voor de volksgezondheid. 

De zaak kwam aan het rollen nadat het middel in Belgische eieren werd aangetroffen. Het spoor leidde onder meer naar het bedrijf in Gelderland. Dat weigerde vanochtend commentaar op de zaak.

NVWA-woordvoerder Tjitte Mastenbroek: ,,We hebben monsters genomen bij de pluimveehouders waar deze bloedluisbestrijder aan het werk is geweest. In het laboratorium kijken we of we het middel aantreffen in eieren en zo ja, in welke concentraties. Pas dan kunnen we beoordelen wat de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid zijn en of we maatregelen nemen.”

Bloedluizen vormen een vervelend probleem voor kippenhouders. Kippen leggen daardoor minder eieren. Daarom verdelgen gespecialiseerde bedrijven deze luizen.

De voedsel- en warenautoriteit onderzoekt ook hoe de bloedluisbestrijder aan het middel is gekomen en hoe het is gebruikt. De NVWA wil niet zeggen hoeveel pluimveebedrijven worden onderzocht. Op zeer korte termijn worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.

Quote

We hebben monsters genomen bij de pluimveehouders waar deze bloed­luis­be­strij­der aan het werk is geweest

NVWA-woordvoerder

Schade

Fipronil is een voor de mens irriterende stof en kan leiden tot schade aan nier, lever of schildklier. De stof kan maanden in zowel een dier als de bodem blijven zitten. Via de kippen komt de fipronil in de eieren terecht.

Ook justitie in België (het parket van Antwerpen) doet onderzoek naar de oorzaak en omvang van het probleem. Donderdag is er een inval gedaan bij een bedrijf in het Belgische Weelde, waarbij een arrestatie is verricht. De concentraties fipronil die tot nu toe in Belgische eieren zijn aangetroffen, vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

Voor secretaris Aalt den Herder van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders zijn de ontdekking in België en het NVWA-onderzoek nieuw. De bond wacht met een reactie tot meer duidelijk is.

Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland, had via een Belgische collega van de zaak gehoord. Hij meent de bloedluisbestrijder die door de NVWA wordt onderzocht, vorig jaar op een vakbeurs in Venray te hebben gezien. Hubers vraagt zich af of het bedrijf zelf wist dat er fipronil in het middel zat. ,,Misschien zit de fout wel bij hun leverancier.”