Volledig scherm
© ANP

Klimaat: Hoe pakt de partij de klimaatverandering aan?

VerkiezingenVergelijk hieronder de standpunten van de verschillende partijen over het thema klimaat.

Vergelijk ook de standpunten van de politieke partijen over:

- Veiligheid
- Defensie
- Geld
- Zorg
- Werk
- Immigratie
- Klimaat
- Wonen
- Onderwijs
- Verkeer

VVD: 
Nederland moet zich houden aan de klimaatafspraken van Parijs, maar de oplossing ligt op internationaal niveau. Huizenbezitters, automobilisten en boeren dragen hun steentje bij maar worden niet op hoge kosten gejaagd.

PvdA: 
Kolencentrales sluiten. Draagvlak voor windmolens vergroten en investeren in duurzame energie. Woningen beter isoleren. Veestapel inkrimpen. Het klimaatakkoord van Parijs uitvoeren.

PVV: 
Onduidelijk. Wel moet er geen geld meer gestoken worden in windmolens en innovatie. SP Sluiting twee kolencentrales, forse verlaging gaswinning Groningen en introductie kilometerheffing verkeer. Budget voor vergroening van schepen en 4,5 miljard euro extra aan duurzame subsidies. Extra investeringen in projecten voor de opslag en afvang van koolstofdioxide.

CDA:
Alle gebouwen moeten in 2035 CO2-neutraal zijn. Afval wordt hergebruikt. Onze energievoorziening moet geleidelijk verduurzamen, maar versnelde sluiting van kolencentrales kost veel geld en is daarom geen goed idee.

Volledig scherm
© ANP

D66:
D66 zet in op vergroening. Kolencentrales  moeten dicht, woningen energieneutraal gemaakt, belastingverlaging voor wie elektrisch rijdt en de partij wil investeren in groene ondernemers.  

ChristenUnie:
Nieuwbouwwoningen moeten klimaatneutraal gebouwd worden. De ChristenUnie wil kolencentrales snel afbouwen en er moeten meer windenergieparken komen. Het belastingvoordeel voor energie opgewekt door zonnepanelen moet blijven.

GroenLinks:
De kolencentrales worden gesloten. Duurzame energie wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door energie die door zonnepanelen wordt opgewekt niet te belasten. Langs de snelweg komen windmolens. Bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot.

SGP:
De SGP wil inzetten op energiebesparing, want energie die je niet gebruikt, hoe je niet op te wekken. De overheid moet het goede voorbeeld geven door zelf 'groene' producten in te kopen.

Partij voor de Dieren:
In 2020 is de uitstoot van broeikasgassen 40 procent minder dan in 1990. In 2040 is Nederland CO2-neutraal en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt. Grootverbruikers van energie krijgen geen subsidies of belastingkorting.

Volledig scherm
De kerncentrale Borssele. © ANP

50PLUS:
De seniorenpartij wil af van kernenergie. Besparende maatregelen moeten worden gestimuleerd en desnoods afgedwongen. De partij wil zoveel mogelijk duurzame energie tegen een zo laag mogelijk tarief. 

VNL:
Geen windmolens subsidiëren. Streven naar meer rendabele, duurzame energie. 

DENK:
Alle kern- en kolencentrales dicht. Meer energie van zon en wind. De economie omvormen zodat niet consumptie centraal staat, maar hergebruik. 

Forum voor Democratie: 
Meehelpen opruimen van de 'plastic soep' in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk.