Volledig scherm
Luchtfoto Alblasserbos, Bomenkap

Landbouwgrond dreigt uitgeput te raken

De landbouw moet zich ernstige zorgen maken. Op grote schaal raken landbouwgronden uitgeput. Dit blijkt uit recente onderzoeken op zowel nationaal als internationaal niveau. Ook consumenten moeten zich zorgen maken door het verlies van de voedingswaarde in hun eten.

 ,,Voedingsstoffen en sporenelementen, zoals zink, koper en seleen verdwijnen uit de bodem en zitten ook niet in het voer voor dieren en in ons voedsel", aldus Bert Carpay (64) in het Dagblad van het Noorden. Het agrarisch adviesbureau Carpay deed vier jaar onderzoek met gesteentemeel in de Drents-Groningse Veenkoloniën en Westerwolde. Wageningen University & Research monitorde hierbij meerdere percelen.

In Nederland raken gronden uitgeput, doordat essentiële mineralen en sporenelementen niet meer worden aangevuld. Rivieren en zeeën voeren de stoffen niet meer aan, omdat de dijken de aanvoer hebben afgesneden. 

Bemesten

De gangbare opvatting dat (kunst)bemesting het humusgehalte op peil houdt, blijkt daarbij onjuist. Carpay adviseert chemische middelen te vervangen door biologische en terughoudend te zijn met het toepassen van dierlijke mest. 

Het toevoegen van steenmeel oftewel fijngemalen gesteente kan de bodem weer verbeteren. Capray: ,,Mineralen en bodembiologie zijn basisvoorwaarden voor behoud en herstel van bodemvruchtbaarheid.’’

Grote schaal

Wereldwijd gaat jaarlijks 24 miljard ton vruchtbare aarde verloren, onder meer door verstedelijking, productietoename en roofbouw, terwijl de vraag naar voedsel steeds groter wordt. 

Een derde van de grond, geschikt voor landbouw, is uitgeput door intensieve landbouw, volgens het rapport The Global Land Outlook van de Verenigde Naties. Het risico op conflicten en de komst van klimaatvluchtelingen neemt daarmee toe. 

Het tij kan gekeerd worden door efficiëntere planning en duurzame landbouwpraktijken. ,,Land is meer dan economie. We moeten een stap terug doen en de manier waarop we met land omgaan veranderen. Iedereen is daarvoor verantwoordelijk. Onze keuzes kunnen het verschil maken'', aldus uitvoerend secretaris Monique Barbut van de Verenigde Naties.

  1. Zaanse juf 'slaat kinderen met stokken en laat ze van vloer eten', ouders woest

    Zaanse juf 'slaat kinderen met stokken en laat ze van vloer eten', ouders woest

    Een lerares van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam is voorlopig op non-actief gezet na klachten van bezorgde ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden kinderen gekleineerd en geslagen met een stok. Ook moesten ze hun lunch van de vloer opeten. De school neemt de klachten serieus en is een uitgebreid onderzoek begonnen, valt te lezen op de site. Een leerkracht reageert woest aan de telefoon en wenst niet met de media te praten.