Leraren maken zich zorgen om kinderen die thuis bijvoorbeeld geen laptop of tablet hebben.
Volledig scherm
Leraren maken zich zorgen om kinderen die thuis bijvoorbeeld geen laptop of tablet hebben. © ANP

Laptops en lessen in de bieb voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trekt 2,5 miljoen euro uit om leerlingen uit kwetsbare gezinnen een laptop of tablet te lenen. Voor die kinderen is het lastig om thuis lessen te volgen, omdat veel scholen juist digitaal onderwijs bieden. Ook komt er hulp voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Zij mogen in bibliotheken of op scholen lessen gaan volgen.  

Dat maakt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zojuist bekend. Leerlingen van basis-, middelbare en mbo-scholen die moeilijk thuis kunnen werken, kunnen via hun scholen een beroep doen op de laptops en tablets. ,,In deze crisistijd vind ik het belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand krijgen. We merken dat er een groep leerlingen is voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen", constateert Slob. 

Leraren maken zich al de hele week zorgen om kinderen uit kwetsbare gezinnen. Zij hebben lang niet altijd de middelen om thuis te kunnen werken, bijvoorbeeld omdat er geen laptop of tablet is. Leraren bieden juist veel digitale lessen aan. Ze willen voorkomen dat sommige kinderen gaan achterlopen, omdat ze geen laptop hebben en daardoor de lessen niet kunnen volgen. 

Minister Slob ziet dat probleem ook en trekt 2,5 miljoen euro uit om kwetsbare gezinnen te helpen. Het geld gaat niet alleen naar laptops en tablets, maar is ook bedoeld om leerplekken te creëren voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Het is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend om rustig thuis te werken, bijvoorbeeld door huiselijk geweld of ouders die in een vechtscheiding zitten. Gemeenten gaan ervoor zorgen dat deze leerlingen een plek krijgen om lessen te volgen, zoals in de bibliotheek of op school. 

Studenten

Gemeenten, scholen, kinderopvang, Veilig Tuis en Jeugdzorg bekijken welke kinderen extra hulp nodig hebben en waar ze die kunnen krijgen. Zij zorgen ook dat studenten of mensen met een lesbevoegdheid (die nu niet in het onderwijs werken) kinderen gaan helpen bij het maken van schoolwerk als ouders dat niet kunnen.

De Kinderombudsman uitte eerder vandaag al haar zorgen over kwetsbare kinderen. Voor hen is school juist een plek waar ze alle spanningen van thuis even kunnen loslaten. Bovendien is het voor deze kinderen lastiger om met problemen terug te vallen op vrienden of familie nu iedereen zoveel mogelijk sociale contacten moet mijden. Ook kunnen leraren minder goed een oogje in het zeil houden. Daarom roept de Kinderombudsman de buren en andere bekenden op eens extra te vragen hoe het met deze kinderen gaat. 

Acties

In het land zijn deze week ook andere acties gestart om kinderen aan laptops of tablets te helpen. Zo riepen drie basisscholen in Rotterdam-Zuid op om oude laptops in te leveren, zodat die klaargemaakt kunnen worden voor kinderen die er geen één hebben. Uit een inventarisatie bleek dat ze voor 45 kinderen een laptop nodig hebben. Mensen die hun laptop niet meer nodig hadden of te langzaam vonden, leverden er al tientallen in. Er komen er zelfs meer binnen dan nodig. Die laptops gaan naar kinderen op andere scholen.

Ook kondigde ABN Amro aan om tweeduizend laptops aan het Jeugdeducatiefonds te geven. Kinderen uit arme gezinnen kunnen via dat fonds om steun vragen, bijvoorbeeld voor schooluitjes of hulpmiddelen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen. De laptops, die van ABN-personeel zijn geweest, worden verspreid over het land uitgedeeld aan scholen. Zij kunnen de apparaten vervolgens uitlenen aan de leerlingen die ze nodig hebben.