Volledig scherm
Kinderen tijdens de herdenking van de kindertransporten van juni 1943 in Kamp Vught. © ANP

Les over Holocaust op school is niet volledig

Middelbare scholieren krijgen geen goede geschiedenislessen over de Holocaust. Zo staat nergens beschreven welke rol Nederlanders speelden bij de Jodenvervolgingen en klopt niet alle informatie. ,,Veel lesmethoden leren jongeren niet kritisch denken.''

Quote

We houden de mythe in stand van een klein en neutraal Nederland dat slachtof­fer werd van de bezetting, waartegen veel verzet kwam

Dat constateert promovendus Marc van Berkel in een onderzoek naar de Holocaust in Duitse en Nederlandse geschiedenisboeken voor middelbare scholen. Hij onderzocht hoe dit gevoelige onderwerp in onze lesboeken staat. De informatie die onze leerlingen meekrijgen, baart hem zorgen.

In veel boeken staat niet hoe het kan dat meer dan 100.000 Joodse Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. De Duitsers worden vooral geschetst als de groep boosdoeners, maar over de medeplichtigheid van Nederlandse politie en andere autoriteiten valt niets te lezen.

Van Berkel: ,,We houden de mythe in stand van een klein en neutraal Nederland dat slachtoffer werd van de bezetting, waartegen veel verzet kwam en waar de Nederlandse bevolking het slachtoffer werd. Dat er 102.000 Joodse Nederlanders werden vermoord, speelt nauwelijks een rol.''

Onderbelicht

Hoe leefden de Joden in Nederland voor de oorlog? Wat was de rol van de NSB bij de Jodenvervolgingen? Wie waren precies de daders? ,,Al die kwesties zijn diep onderzocht, maar blijven onderbelicht in de schoolboeken", constateert Van Berkel.

Daardoor kunnen lastige situaties in de klassen ontstaan. Eerder onderzoek wees uit dat 1 op de 5 leraren het moeilijk vindt om les te geven over gevoelige onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Dat komt, doordat er niet genoeg ruimte is om kritisch te denken, zegt de onderzoeker. ,,Jongeren horen thuis soms andere dingen en accepteren de officiële geschiedenis die ze op school krijgen niet.'' In de geschiedenisboeken wordt te weinig rekening gehouden met nieuwe onderzoeksresultaten die verschijnen.

De promovendus wil vervolgonderzoek doen naar wat leerlingen weten over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Quote

Jongeren horen thuis soms andere dingen en accepteren de officiële geschiede­nis die ze op school krijgen niet