Volledig scherm
Op dit moment zorgen 300.000 Nederlanders voor hun demente naaste, soms worden ze in huis bij het gezin © anp

Mantelzorger van demente raakt overbelast

Mantelzorgers van dementen raken overbelast. De helft voelt zich zwaar belast en meer dan 10 procent zegt zeer zwaar belast of zelfs overbelast te zijn. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland.

Voor de monitor zijn ruim drieduizend mantelzorgers bevraagd. Volgens onderzoeker Wendy Werkman van Alzheimer Nederland zal de druk alleen maar toenemen voor mensen die voor hun naaste zorgen. 'Het beleid is erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. Mensen met dementie komen pas in aanmerking voor een plek in een zorginstelling als het echt niet meer gaat. De zorg wordt zwaarder.'

300.000 Nederlanders actief
Op dit moment zorgen 300.000 Nederlanders voor hun demente naaste. In totaal zijn er 264.000 mensen met dementie. Daarvan woont 70 procent thuis. Vier op de tien dementen zijn alleenstaand.

De mantelzorgers geven gemiddeld 20 uur per week zorg, 23 procent neemt zelfs dagelijks de zorg op zich. Bijna een derde heeft daarnaast een baan of een eigen bedrijf.

Dag en nacht
Veel mantelzorgers vinden de zorg niet alleen lichamelijk zwaar, maar vooral ook emotioneel. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan, ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. Vooral mantelzorgers van wie de naaste nog thuis woont, denken de zorg minder lang te kunnen volhouden.

De helft van de ondervraagden zegt behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de gemeente. Tegelijkertijd blijkt een op de drie mantelzorgers het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente niet te kennen. Werkman: 'De dagopvang kan de mantelzorger ontlasten. Maar als je niet weet dat je die hulp via de gemeente kunt regelen, wordt het lastig.'

Gemeenten zijn nu al deels verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met dementie, maar vanaf volgend jaar is die rol alleen maar groter. Dan behoren de dagbesteding en dagopvang ook tot hun takenpakket.

Van de ondervraagde mantelzorgers heeft slechts 30 procent in de afgelopen 12 maanden contact gehad met het Wmo-loket. Vaak gaat het om praktische zaken als het regelen van hulp bij de huishouding of vergoeding van vervoer.