Volledig scherm
De leraren gaan er door de maatregelen flink op vooruit. © ANP

Meer geld voor basisschoolleraren, maar acties nog niet voorbij

Nieuwe caoBasisschoolleraren gaan er vanaf het nieuwe schooljaar flink op vooruit. Ze krijgen 2,5 procent loonsverhoging en honderden euro's extra in oktober. Daar komt het extra geld dat het kabinet in het vooruitzicht had gesteld nog bovenop. Het gaat nu in totaal om een bedrag van 340 miljoen euro. Het is het resultaat van langdurige acties, maar die zijn hiermee nog niet afgelopen.

Werkgevers en werknemers bereikten vandaag een akkoord over een nieuwe cao voor het basisonderwijs. De cao loopt tot en met 1 maart volgend jaar. Deze wordt in de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties.

In totaal krijgen de leraren er 340 miljoen bij: 270 miljoen die ze erbij hebben gestreden met stakingen en 70 miljoen door afschaffing van een bestaande regeling, de zogenoemde functiemix. Alle medewerkers in het basisonderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro. Alle leraren krijgen bovendien een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 september. Ze krijgen daar bovenop een nieuwe, flink hogere salarisschaal. De loonsverhoging kan daardoor voor sommige leraren flink hoger uitpakken, maar het is nog onduidelijk hoe groot de variatie precies gaat zijn.

Salariskloof

Deze maatregelen zijn overigens nog niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen. Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties stellen dat het nu aan de politiek is om dit gat verder te dichten en daarmee het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. 

Leraren, onderwijsbonden, schoolleiders en schoolbesturen gingen begin vorig jaar en ook dit jaar massaal de straat op uit onvrede over hun salaris. In totaal eisten zij 1,4 miljard euro voor betere salarissen en vermindering van de werkdruk. Met de eerder toegezegde 720 miljoen namen zij naar eigen zeggen geen genoegen. Het is dan ook de vraag of de achterban nu wel akkoord zal gaan met dit nieuwe pakket maatregelen.

Volledig scherm
Jan van de Ven (links, PO in Actie) overhandigde in april vorig jaar een petitie aan Michel Rog (CDA) met een oproep om de salarissen voor basisschooldocenten te verhogen. © ANP

Actiebereidheid

Quote

De verwach­ting is dat de actiebe­reid­heid onvermin­derd groot is

De verwachting van vakbond PO in Actie is dat de leraren de nieuwe maatregelen te mager zullen vinden. Woordvoerder Thijs Roovers van PO in Actie: ,,Dit is het beste resultaat met de middelen die nu beschikbaar waren. De docenten die het langst in het onderwijs werken, gaan er het meest op vooruit. Maar onze acties gaan door, want de politiek is nu weer aan zet. Dit is geen toverstokje. Dit is pas het begin van een stokje en daar moet nog een stukje bovenop. Dat kunnen wij er niet bij toveren, dat moet de politiek doen."

Rinda den Besten, voorzitter PO Raad, benadrukt dat de sector nog 600 miljoen euro tekort komt om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. ,,Uit onafhankelijk onderzoek is nu pijnlijk duidelijk geworden dat er geen verschil zit tussen de complexiteit van het werk dat leraren op basisscholen doen en wat hun collega’s op middelbare scholen doen. Maar we kunnen geen cao afsluiten met geld dat we niet hebben.”

Den Besten is wel blij dat er na vier maanden onderhandelen met de bonden al een akkoord ligt. ,,Dat is een record. De vorige keer duurde het veertien maanden. We hebben allemaal de schouders eronder gezet. Na de zomer gaan alle leraren dit op hun salarisstrookje terugzien. En dat komt hen ook toe.”

 De PO Raad wil nog niet zeggen of wat hen betreft de acties ook door gaan. ,,Er moet eerst een definitief akkoord zijn. Als op 1 juli alle handtekeningen eronder staan, gaan wij bepalen hoe we verder willen."

Ruimer

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) is blij dat werkgevers en werknemers tot een akkoord zijn gekomen. Volgens de minister hebben de sociale partners voldaan aan de voorwaarden die door het kabinet waren gesteld. Al het beschikbaar gestelde geld gaat naar salarissen en de bovenwettelijke ww is genormaliseerd. Die regeling voor werkloze leraren was ruimer dan in andere sectoren. Slob: ,,Hiermee is de weg vrijgemaakt om na het werkdrukakkoord ook de salarissen te gaan verbeteren."

Een gemiddelde basisschoolleerkracht gaat er 8,5 procent op vooruit, rekent Slob. Dat komt neer op 3100 euro bruto per jaar. De minister benadrukt dat het werk nog niet klaar is, ondanks de forse stappen die nu zijn gezet. ,,We hebben elkaar de komende tijd nog hard nodig om het onderwijs te verbeteren. Ik ben zeer gemotiveerd om hier met alle betrokkenen aan te blijven werken."

Quote

We hebben elkaar de komende tijd nog hard nodig om het onderwijs te verbeteren

Volledig scherm
© anp