Volledig scherm
Een automonteur aan het werk in een garage. © ANP

Meer kans op baan voor mbo'er met specialistische studie

Mbo'ers die een specialistische studie voor bijvoorbeeld automonteur of tuinontwerper doen, hebben de beste kans om snel werk te vinden. Terwijl lange tijd is aangenomen dat juist studenten met een brede opleiding, waaronder voor onderhoudsmonteur of verpleegkundige, beter terecht kwamen, bewijst onderzoek het tegendeel. 

Mbo-scholen hebben de neiging om studenten breder te gaan opleiden. In een snel veranderende wereld, met steeds meer automatisering, kunnen de opleidingen lastiger inschatten wat de studenten in de toekomst moeten kunnen. Het idee is dat ze altijd werk kunnen vinden als ze bepaalde vaardigheden leren, zoals kritisch denken, samenwerken en problemen oplossen. 

Maar onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), instituut Amcis en expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) stellen: werkgevers zijn al decennia op zoek naar specialistisch opgeleide mbo'ers en zullen dat ook in de toekomst blijven. 

,,Die mensen vinden snel een baan, omdat ze veel expertise van een bepaald vakgebied hebben. Dat vinden bedrijven interessant,'' constateert onderzoeker Marieke Buisman. ,,Je zou verwachten dat die expertise tijdens de carrière veroudert, maar ze weten zoveel dat ze juist mee veranderen én kunnen helpen de beroepen toekomstbestendig te maken.'' Neem een automonteur. Die weet zoveel van auto's dat die nieuwe technieken, bijvoorbeeld de komst van elektrische wagens, snel eigen kan maken.  

Aansluiten

Dat neemt niet weg dat bedrijven ook hogere eisen stellen aan bepaalde bredere kennis, zoals taal, rekenen en het kunnen oplossen van problemen. Zij zien dat mbo-opleidingen soms steken laten vallen en dat óók specialistische studies hun studenten die expertise moeten bijbrengen. 

Nu al valt op dat niet alle studies even goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Veel mbo'ers gaan uiteindelijk ander werk doen dan waarvoor ze zijn opgeleid. Dat gebeurt vaker bij mbo-opleidingen dan in het hoger onderwijs. ,,Je ziet daarin dat we niet goed weten waarvoor we opleiden,'' concludeert Buisman. Het nadeel is echter dat mbo'ers die een heel andere baan vinden, vanaf de start van hun carrière minder verdienen. Buisman: ,,Ze passen minder goed bij de functie, waardoor een bedrijf minder goed betaalt.''