Volledig scherm

Meer zelfmoorden door financiële crisis

Het aantal zelfmoorden in Nederland nam tussen 2007 en 2009 sterk toe als gevolg van de economische crisis en toegenomen werkloosheid. Dit was ook het geval in acht andere Europese landen die werden onderzocht door Amerikaanse en Britse wetenschappers, die deze week de resultaten publiceerden in het medische magazine Lancet .

De ergst getroffen landen, zoals Griekenland en Ierland,  lieten de meest dramatische stijgingen zien. De tien landen die werden onderzocht, zijn Engeland, Nederland, Oostenrijk, Finland, Griekenland, Ierland, Tsjechië, Hongarije, Letland en Roemenië.

Uit die groep had alleen Oostenrijk in 2009 minder gevallen van zelfmoord dan in 2007, met een 5% daling. De rest van de landen, dus ook Nederland, vertoonde een stijging van minstens 5%. 

In Griekenland steeg het aantal gevallen met 17 procent en in Ierland met 13 procent. De werkloosheid steeg tussen 2007 en 2009 in Europa als geheel met 2.6 procent, terwijl de werkloosheid voor 2007 nog gestaag daalde.

'Topje van de ijsberg'
Het onderzoek toont aan hoe rap het effect  van de crisis was op de geestelijke gesteldheid van de Europese bevolking. Volgens de Britse socioloog David Stuckler, die namens de universiteit Cambridge meewerkte aan de analyse, is er sprake van een 'menselijke crisis', ondanks dat de economische toestand nu langzaam verbetert. 

'Het is waarschijnlijk dat de economische neergang een lange navolging van menselijk lijden heeft.', aldus de socioloog, die erop wijst dat zelfmoord slechts het topje van de ijsberg is. 'Zelfdoding is een relatief zeldzame gebeurtenis, die altijd gepaard gaat met een toename in pogingen tot zelfmoord en nieuwe gevallen van depressiviteit.'

De onderzoekers konden niet precies vaststellen hoeveel zelfmoorden gelinkt konden  aan de financiële crisis, alleen dat  de aantallen toenamen.

Minder verkeersdoden
Het grotere aantal zelfdoden werd in balans gehouden door het veel  kleinere aantal verkeersdoden, waarschijnlijk doordat meer werklozen de auto vaker lieten staan gedurende het hoogtepunt van de crisis. Socioloog Stuckler concludeerde dat vooral in de nieuw tot Europa toegetreden landen het aantal verkeersslachtoffers afnam, maar ook in de landen die al langer dan 7 jaar EU-lid zijn was dit het geval.

Overigens sluiten de onderzoeksresultaten aan bij een voorspellingen die de groep onderzoekers exact twee jaar geleden deed over de effecten van de economische malaise, nadat het team de sterftecijfers in 26 Europese landen van 1970 to 2007 onder de loupe had genomen.