Volledig scherm
© anp

Meeste Nederlanders gaan er op vooruit in 2015

Per saldo gaan de meeste Nederlanders erop vooruit komend jaar. Maar bijstandsmoeders zullen volgende maand juist schrikken van hun lagere inkomsten. Wat verandert er vanaf volgende maand voor u?

Het kabinet is vlak voor de jaarwisseling een tikkeltje positiever over de koopkracht dan op Prinsjesdag. Ons besteedbaar inkomen ligt volgend jaar naar verwachting 0,75 procent hoger dan nu. Dat komt onder meer doordat ambtenaren minder pensioenpremie hoeven te betalen. Het pensioenfonds ABP heeft vaak een voorbeeldfunctie voor andere fondsen, dus het kabinet hoopt dat meer werknemers een pensioenpremiemeevaller krijgen.

Maar naast deze positieve voorspelling worden veel Nederlanders komende maand voor het eerst geconfronteerd met nieuwe belastingmaatregelen van het kabinet. Zo wordt er bezuinigd op allerlei toeslagen voor mensen met kinderen en daalt de zorgtoeslag voor veel mensen. Voor werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden heeft dit uiteenlopende gevolgen.

1. Werknemer

Volledig scherm
© anp

De meeste werknemers zullen onder de streep meer overhouden op hun loonstrookje. Ze betalen vanaf januari minder belasting door de verhoging van de arbeidskorting. Ook profiteren veel huishoudens van een hogere algemene heffingskorting.

Werkenden die het minimumloon of minder verdienen, ontvangen vanaf januari netto ongeveer 10 euro per maand minder. Later in het jaar volgt de compensatie: na de belastingaangifte krijgen deze mensen meer terug. Per saldo zien werknemers met een minimumloon hun koopkracht daardoor stijgen met driekwart procent.

In gezinnen waar slechts één persoon werkt, daalt de koopkracht met 2,5 procent. Het kabinet hoopt dat dit huisvrouwen stimuleert om betaald werk te zoeken.

2. Gepensioneerd

Het goede nieuws voor gepensioneerden is dat de AOW meestijgt met de inflatie. Wie pensioen ontvangt, hoeft minder af te dragen aan de inkomensafhankelijke zorgpremie. Toch gaat ongeveer de helft van de gepensioneerden erop achteruit volgend jaar. Alleenstaande ouderen met een pensioen van 10.000 euro zien hun koopkracht driekwart procent dalen, stellen leveren 1,5 procent in. Dat komt doordat ze minder zorgtoeslag krijgen en de pensioenen niet meestijgen met de inflatie.

3. Uitkeringsgerechtigd

Alleenstaande ouders in de bijstand zien hun inkomen afnemen, maar het kindgebonden budget stijgen. Dat extra budget komt vanaf deze maand al binnen, de verlaging van het bijstandsinkomen met 21 procent (267 euro) volgt in januari. De twee maatregelen houden elkaar bijna in evenwicht: de koopkracht van alleenstaande ouders in de bijstand daalt met een half procent. Het hogere kindgebonden budget wordt vanaf 2015 ook uitgekeerd aan werkende alleenstaande ouders met een minimuminkomen. Voor hen betekent dat een echte vooruitgang. Het kabinet wil het op deze manier meer lonend maken om vanuit de bijstand te gaan werken.