Mega-fusie binnen geestelijke gezondheidszorg

Door een mega-fusie van Antes en Parnassia ontstaat in Noord- en Zuid-Holland de allergrootste instelling voor psychiatrische en verslavingszorg van Nederland met ruim 200.000 patiënten. Het personeel van Parnassia en het Rotterdamse Antes is vanmorgen geïnformeerd over de wens om te fuseren.

Alle zware psychiatrische en verslavingszorg in de Rotterdamse regio valt na de fusie onder een organisatie, Antes dat weer onderdeel is van de Parnassia Groep. Door de zestien miljoen die door het samenwerken wordt vrijgespeeld kunnen volgens de instellingen in de Rijnmond zesduizend patiënten meer geholpen worden.

Dat is noodzakelijk, omdat in Rotterdam en omgeving een grote groep inwoners een beroep doet op dit soort zorg. De vrees is dat als er niet wordt samengewerkt door de bezuinigingen op de ggz meer patiënten tussen wal en schip vallen en overlast veroorzaken.

Zorgen over bezuinigingen
De fusie kost geen werkgelegenheid, zo stellen de instellingen, maar de zorgen zijn groot over de bezuinigingen die op de ggz afkomen. Door de bezuinigingen zal een derde van de bedden in klinieken verdwijnen. Ook hier moet het samenwerken zorgen dat er plek blijft voor wie naar een kliniek moet. 

De wens is dat de fusie voor volgend jaar zomer rond is. Dit is afhankelijk van goedkeuring van de ondernemingsraad, cliëntenraad, Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt.