Volledig scherm
Een Syrische vluchteling zit in het raamkozijn van zijn kamer in het asielzoekerscentrum in Utrecht. © anp

Mensensmokkelaars prijzen opvang Nederland aan

Mensenhandelaren die Syrische vluchtelingen Europa binnensmokkelen, gebruiken een opmerkelijk lijstje waarin Nederland wordt aangeprezen als het beloofde land. Tot in detail staat beschreven hoe goed de opvang hier is. De smokkelaars beloven gouden bergen.

De 'smokkelfolder' is onderschept door de Europese grensbewaker Frontex en geeft een inkijkje hoe mensenhandelaren over Nederland denken. Ze beschrijven hoe hoog de uitkeringen zijn, hoe de huisvesting is geregeld, hoe lang het duurt voordat iemand een permanente verblijfsvergunning krijgt en wat de gemiddelde wachttijd is om familieleden te laten overkomen.

Vluchtelingen krijgen gouden bergen voorgespiegeld. Zo staat in de smokkelfolder dat er standaard een uitkering van 220 euro per maand op hen wacht. Wordt de asielaanvraag toegewezen dan kan dat oplopen tot 1600 euro per maand voor families. Onder het kopje accommodatie staat: ,,U verblijft in een huis. De Nederlandse overheid betaalt de huur.''

Ruimhartig opvangbeleid
Ons land wordt in de brochure in één adem genoemd met Duitsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken, allemaal landen met een ruimhartig opvangbeleid. De Deense minister van integratie Inger Stojberg gebruikte het interne document al om aan te geven dat Denemarken de uitkering aan asielzoekers moet halveren. Politici uit België zijn juist verheugd dat hun land níet op het lijstje voorkomt.

Quote

We wisten al dat vluchtelin­gen informatie delen over waar ze het best asiel kunnen aanvragen

Ewa Moncure, woordvoerster van Frontex

Frontex stuitte op het lijstje toen een Syrische vluchteling asiel aanvroeg in Griekenland. Hij verwees naar een Arabische website waar hij zich kon oriënteren op zijn nieuwe toekomst in Europa. Frontex maakte er een melding van in een intern document, dat nu is uitgelekt. ,,We wisten al dat vluchtelingen informatie delen over waar ze het best asiel kunnen aanvragen. Niet eerder zagen we dat smokkelaars die informatie gebruiken om potentiële vluchtelingen voor te lichten,'' zegt woordvoerster Ewa Moncure van Frontex.

Te rooskleurig beeld
Staatssecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie is op de hoogte, laat zijn woordvoerster weten. De informatie die de mensensmokkelaars aan vluchtelingen geven, is volgens het ministerie niet correct. Vooral wachttijden over het krijgen van een huis zijn te rooskleurig voorgespiegeld. Ook krijgen vluchtelingen geen uitkering, maar 'leefgeld', en betaalt de overheid zeker niet de huur van de woning. Volgens Dijkhoff laten de lijstjes wederom zien dat er professionele mensensmokkelaars aan het werk zijn die hier grof geld aan verdienen.

Dat Nederland als het beloofde land wordt afgeschilderd, kan een aanzuigende werking hebben op de toestroom van vluchtelingen, erkent de staatssecretaris. Toch is hij niet van plan om de opvang te versoberen, zoals nu het geval is in Denemarken. ,,De slagingskans van een asielaanvraag speelt mee als mensen voor Nederland kiezen, maar daar hangt meer vanaf. Het imago van een land speelt een rol en of er al familie is bijvoorbeeld,'' laat de woordvoerster weten.

Quote

Nederland legt de rode loper nog voor ze uit ook. Dit kabinet maakt van Nederland een supermag­neet.

PVV-kamerlid Sietse Fritsma

'Reisfolders'
Vluchtelingenwerk Nederland kende de 'reisfolders' nog niet. ,,De Europese Unie trekt steeds hogere muren op rond de grenzen. Dat stimuleert dit soort handeltjes. Als iemand de oversteek waagt, is het voorstelbaar dat ze liever niet in een land terechtkomen dat ze op straat dumpt,'' zegt woordvoerder Martijn van der Linden.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland speelt er bij de keuze voor een land meer dan de kwaliteit van opvangvoorzieningen, bijvoorbeeld taal. Veel West-Afrikanen willen om die reden naar Frankrijk. Ook familie in een land kan van doorslaggevende betekenis zijn. ,,En mensen moeten hier nog wel zien te komen.''

De PVV noemt de lijstjes 'verontrustend'. ,,Het laat zien dat mensensmokkelaars handig gebruikmaken van de bestaande regels en Nederland legt de rode loper nog voor ze uit ook'', zegt Kamerlid Sietse Fritsma. ,,Dit kabinet maakt van Nederland een supermagneet. In plaats van een smokkelfolder zouden asielzoekers de boodschap moeten krijgen dat ze hier geen schijn van kans hebben.''

Advocaat Wil Eikelboom van de vereniging Asieladvocaten Nederland vindt juist dat Nederland trots moet zijn dat het op een lijstje staat met goede opvang. ,,Ik zou mij schamen als we op lijstjes staan van landen waar Syriërs absoluut géén asiel willen aanvragen.''

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement