Mienke krijgt haar zin niet: 'Pastafarisme' is geen godsdienst

VIDEOMensen mogen geen vergiet op hun hoofd zetten op hun pasfoto voor een identiteitsbewijs. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, vandaag bepaald.

De zaak werd aangespannen door Mienke de Wilde, een rechtenstudente uit Nijmegen. De vrouw is pastafari, oftewel een aanhanger van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Maar dat is geen godsdienst of levensovertuiging en dus is er geen uitzondering op het verbod op gezichtsbedekking mogelijk, aldus de Raad van State.

Verplicht een vergiet op je hoofd zetten. Geloven in een godheid van spaghetti en gehaktballen. Opwarming van de aarde komt door het verdwijnen van piraten. Een hemel van bier en strippers. Zulke opvattingen waren voor de Raad van State het bewijs dat het pastafarisme geen echte godsdienst is.

Volledig scherm
Mienke de Wilde. © Paul Rapp

De Wilde uit Nijmegen is het niet eens met de uitspraak. ,,Ik kan me voorstellen dat het allemaal heel raar is als je er niet in gelooft. Maar bij veel geloven is het zo dat je er op zijn minst een verwonderd gezicht bij trekt als je er niet in gelooft. Mensen die over water lopen of zeeën in tweeën splijten, bijvoorbeeld. Andere geloven vind ik ongeloofwaardig'', legt De Wilde uit. Ze is teleurgesteld dat de Raad van State ,,een gekke, nieuwe religie anders beoordeelt dan gevestigde religies''.

De Raad van State was niet gevoelig voor de argumenten van De Wilde. ,,Het mag zo zijn dat het vergiet door pastafariërs als een heilig object wordt beschouwd dat wordt gedragen om het Vliegend Spaghettimonster te eren, maar enige verplichting daartoe is er niet. Het pastafarisme kent immers geen verplichtingen of beperkingen, alleen een achttal aanbevelingen in de vorm van 'liever-nietjes'. Het onbedekt laten van het hoofd wordt daarin niet genoemd'', aldus de rechtbank. ,,De omstandigheid dat De Wilde naar eigen zeggen het vergiet (behalve thuis) altijd en overal draagt omdat zij dit als een plicht ziet, is dan ook een eigen keuze.''

Identiteitskaart

Twee jaar geleden wilde de Nijmeegse een identiteitskaart en een rijbewijs aanvragen, maar haar foto's werden vanwege het vergiet op haar hoofd geweigerd door de gemeente. Sindsdien heeft ze geen geldig rijbewijs. Haar id-kaart is nog niet verlopen.

In de regels voor pasfoto's staat dat het hoofd gedeeltelijk bedekt mag zijn, maar alleen om religieuze redenen, zoals een hoofddoek of een tulband. Dat was bij haar ook het geval, zei de vrouw, en ze stapte naar de rechter. Die wees haar eis af. Daarop ging ze naar de Raad van State. Nu overweegt ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. 

Satire

Volgens de Raad van State is het pastafarisme een satire. Het is belangrijk om ,,in vrijheid satirische kritiek te kunnen uiten op religieuze dogma's, instituties en religies'', zegt de Raad, maar dat maakt van de kritiek nog geen serieuze religie. En daarom kan er geen uitzondering worden gemaakt voor vergieten op pasfoto's.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de uitspraak de eisen waar een pasfoto aan moet voldoen. Het gezicht onbedekt houden is belangrijk om de persoon op de foto te kunnen herkennen, aldus een woordvoerder.

Protest

Volledig scherm
Bedenker Bobby Henderson tekende het spaghettimonster, die een berg, bomen en een dwerg creëert. ,,Bedenk dat we allemaal Zijn schepselen zijn." © Bobby Henderson

De Kerk van het Vliegende Spaghettimonster is begin deze eeuw bedacht door een Amerikaan, uit protest tegen gevestigde godsdiensten. Aanhangers vereren een godheid die gemaakt is van spaghetti en gehaktballen. Om hem te eren, dragen ze een vergiet op hun hoofd.

Het geloof heeft geen geboden, maar acht zogeheten liever-nieten. De hemel bestaat uit een biervulkaan en strippers en opwarming van de aarde komt volgens gelovigen door het verdwijnen van piraten. Praat-Als-Een-Piraatdag is een officiële feestdag van de pastafari's.

De ‘liever-nietjes’ van het Spaghettimonster:

1. Ik heb echt liever niet dat je… doet alsof je heiliger bent dan iemand anders wanneer je mijn noedelige goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in me geloven dan is dat oké. Echt. Trouwens, dit gaat niet over hen, dus niet afdwalen.

2. Ik heb echt liever niet dat je…  mijn bestaan gebruikt om mensen te onderdrukken, straffen, veroordelen of, je snapt het, je slecht te gedragen tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het begrip 'zuiver' is bedoeld voor bronwater, niet voor mensen.

3. Ik heb echt liever niet dat je… mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon vriendelijk, oké? O, en laat dit eens doordringen: vrouw = mens. man = mens. Precies hetzelfde. De één is niet beter dan de ander, tenzij we het over mode hebben en sorry, dat heb ik aan vrouwen gegeven en een paar mannen die toevallig het verschil weten tussen lila en violet.

4. Ik heb echt liever niet dat je…  je gedraagt op een manier die aanstoot kan geven aan jezelf of je willige partner met de wettige leeftijd EN geestelijke volwassenheid. Voor wie daar problemen mee heeft: ik geloof dat de uitdrukking is: 'doe ’t effe lekker met jezelf', tenzij je daar aanstoot aan neemt; in dat geval moet je maar eens de tv uitzetten en voor de verandering een ommetje maken.

5. Ik heb echt liever niet dat je… discussieert met gehersenspoelde, vooringenomen, akelige mensen op een lege maag. Eet eerst en maak dan gehakt van ze.

6. Ik heb echt liever niet dat je… kerken/moskeeën/tempels bouwt van multimiljoenen euro’s voor mijn noedelige goedheid, wanneer het geld beter besteed kan worden aan bestrijding van armoede en ziekte, aan leven in vrede, liefhebben met passie en het goedkoper maken van breedbandkabel. Ik mag dan een alleswetend complex wezen zijn, maar ik hou van de simpele dingen in het leven. Ik kan het weten, ik ben de schepper.

7. Ik heb echt liever niet dat je… rondbazuint tegen anderen dat ik met je praat. Zo interessant ben je niet. Word volwassen. Ik vertel je net dat je je naasten lief moet hebben, dat was een hint.

8. Ik heb echt liever niet dat je… bij een ander dingen doet die je met jezelf wil laten geschieden, als je in bent voor dingen die te maken hebben met, eh … veel glijmiddel, leer of vaseline. Als de andere persoon het wil (gelet op punt 4), ga ervoor, maak foto’s en in Mike’s naam, gebruik een condoom! Echt, het is maar rubber. Als ik had gewild dat het niet goed voelde had ik wel stekels toegevoegd, of zoiets. 

Bron: website van de kerk