Volledig scherm
Het Ludger College in Doetinchem is de dreigende krimp tegengegaan door te fuseren. © Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Miljoenen extra voor scholen krimpregio's

Middelbare scholen die kampen met een dalend aantal leerlingen krijgen er extra geld bij. Onderwijsminister Arie Slob maakt de komende jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat er ook in de plattelandsregio’s een school in de buurt blijft.

Minister Slob wil dat scholen het geld gebruiken om een plan te maken waardoor ze ook met minder leerlingen blijven bestaan. Ze kunnen bijvoorbeeld fuseren, vestigingen sluiten of juist zorgen dat een locatie open blijft omdat leerlingen anders te ver moeten fietsen. ,, Ik wil dat regio’s een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren dat bestand is tegen krimp en tegelijk goed en bereikbaar is”, aldus de minister.

Vanaf volgend jaar kunnen middelbare scholen een aanvraag indienen. De minister heeft een potje van tien miljoen euro gemaakt. In 2021 groeit dat bedrag naar vijftien miljoen euro en in de daaropvolgende jaren kan het oplopen tot maximaal 48 miljoen euro per jaar. ,,Maar dat hangt af van hoe hard de krimp doorzet”, zegt Slob. Scholen krijgen eenmalig een bedrag om hun toekomstplan te kunnen uitvoeren.

Tot 2028 verliest het voortgezet onderwijs nog eens zo’n twaalf procent van zijn leerlingen. Middelbare scholen met een breed aanbod van vmbo tot en met vwo die minder dan twaalfhonderd scholieren tellen, hebben moeite om overeind te blijven.

Minder kinderen geboren

Nu al kampen sommige regio’s met een snel dalend aantal leerlingen. Dat komt simpelweg, doordat er minder kinderen worden geboren. Vooral middelbare scholen in Zeeland, Limburg, het oosten en het noorden zien hun scholen kleiner worden. Omdat ze betaald krijgen per leerling komen ze soms moeilijk rond. Daardoor wordt het steeds lastiger om scholen open te houden en dreigen bepaalde afdelingen, zoals het technische vmbo of gymnasium, in bepaalde regio’s te verdwijnen.

Sectororganisatie VO-raad constateerde eerder dit jaar dat al op zeker tien plekken buiten de Randstad de laatste middelbare scholen dreigden te verdwijnen. Met als gevolg dat tieners grote afstanden moeten afleggen naar een andere school. De schoolbesturen pleitten al eerder voor een potje voor krimpende scholen. Bovendien adviseerde de commissie-Dijkgraaf meer geld vrij te maken ‘om het onderwijs bereikbaar te houden in krimpgebieden’.

Slob erkent dat het probleem ‘urgent’ is en kan echter niet uitsluiten dat er ook de komende jaren afdelingen verdwijnen. ,, Het sluiten van scholen, schoolsoorten en profielen is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen, en dat blijft zo. Deze extra middelen helpen hen om de beste keuze te maken”, stelt hij.

Adviseurs

Quote

Het voortbe­staan is essentieel voor de leefbaar­heid van dunbevolk­te gebieden

Arie Slob, minister van Onderwijs

Naast de extra miljoenen heeft de minister ook een groep adviseurs benoemd die middelbare scholen helpen om de toekomst veilig te stellen. De komende twee jaar begeleiden zij de scholen die het hardst door de krimp worden getroffen. Op dit moment staan ze al drie scholen bij.

‘Geïsoleerde scholen’ en vestigingen in dunbevolkte gebieden krijgen standaard extra ondersteuning, zodat ook leerlingen in die regio’s niet te ver hoeven reizen. ‘Het voortbestaan is essentieel voor de bereikbaarheid van het onderwijs en de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden’, schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De minister onderzoekt nog welke scholen extra geld krijgen. In het najaar verwacht hij duidelijkheid.  

  1. De niet te stuiten opmars van Farmers Defence Force: ‘Ze moeten naar ons luisteren’
    PREMIUM

    De niet te stuiten opmars van Farmers Defence Force: ‘Ze moeten naar ons luisteren’

    Voor veel boeren is de geest uit de fles. Geholpen door de acties in de provincies trekken woensdag duizenden agrariërs en medestanders richting RIVM en het Binnenhof in Den Haag om weer aandacht te vragen voor het stikstofbeleid dat in hun ogen niet deugt. Aan de wieg van het protest staat Farmers Defence Force, een jonge beweging die onstuimig groeit en weigert water bij de wijn te doen. Maar er klinkt ook (interne) kritiek op de werkwijze van het nieuwe ‘boerenleger’. ,,We moeten onze hand niet overspelen.’’