Volledig scherm
Nederlands landschap bij Vinkeveen. © Peter Franken

Miljoenen voor onderzoek naar bodemdaling Nederland

Een groot wetenschappelijk team onder leiding van de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar de daling van de Nederlandse bodem. Ze krijgt er 5 miljoen euro voor vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. ,,We gaan met computermodellen voorspellen hoeveel de bodem in Nederland gaat dalen en wat daar de kosten van gaan worden.”

Het onderzoek is nodig omdat het dalen van de bodem in de Nederlandse rivierdelta grote maatschappelijke en economische gevolgen kan hebben.  Door het inklinken van de grond ontstaat schade  aan gewassen, gebouwen en wegen. Ook is, zo stellen de onderzoekers, ‘een wegzakkend land onder een stijgende zeespiegel steeds moeilijker droog te houden'. 

Dat Nederland zakt komt door het intensieve gebruik van de grond en de bevolkingsdichtheid. Grondwaterwinning, zware bebouwing en waterpeilverlaging voor landbouw zijn de voornaamste oorzaken. 

Twee meter gezakt

Het onderzoeksteam bestaat uit wetenschappers uit verschillende disciplines:  onder meer geografen, biologen en economen. Onder leiding van de Universiteit Utrecht gaan ze zoveel mogelijk gegevens verzamelen. ,,Door bodemdalingsmetingen met sattelieten te combineren met grondmetingen op proefvelden en met 3D-kaarten van de opbouw van de ondergrond, kunnen we met computermodellen de oorzaken analyseren", stelt projectleidster Esther Stouthamer. ,,Met diezelfde computermodellen voorspellen hoeveel de bodem in Nederland gaat dalen en wat daar de kosten van gaan worden.” 

De politiek kan haar beleid dan op die gegevens baseren. Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat de grond in Nederland in 2050 op sommige plekken mogelijk twee meter is gezakt.