Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Shutterstock

Minister Dekker zwaar teleurgesteld in jehova's: 'Ze ontkennen de noodzaak’

updateHet rapport over de omvang van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van de Jehova’s getuigen schetst een uitermate zorgelijk beeld. Dat stelt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. ,,Slachtoffers van seksueel misbruik voelen zich onvoldoende gehoord, genegeerd, gestigmatiseerd en geïsoleerd.”

De minister is zwaar teleurgesteld in de kerk. Die weigerde eerst zelf onderzoek te doen naar het onderwerp en wilde daarna ook geen meldpunt instellen voor slachtoffers. ,,Tot mijn ongenoegen reageerde het bestuur hier afwijzend op. In plaats van in te zetten op het creëren van meer openheid en erkenning voor de positie van slachtoffers binnen de gemeenschap, ontkende het de noodzaak daartoe.”

Nu de rapporten openbaar zijn, wil de minister in ‘een laatste indringend gesprek’ het bestuur oproepen de aanbevelingen uit de rapporten over te nemen. ,,Verandering ingegeven en uitgedragen vanuit de gemeenschap van de Jehova’s getuigen zelf is immers het meest effectief.”

,,Van elk bestuur van een organisatie, zo ook de gemeenschap van Jehova’s getuigen, waarbinnen signalen van seksueel misbruik in beeld komen, verwacht ik dat zij alles in het werk stelt om seksueel misbruik tegen te gaan. Dit geldt in het bijzonder waar het kinderen betreft. Het raakt mij als minister voor Rechtsbescherming dan ook dat zoveel kwetsbare slachtoffers het gevoel hadden alleen te staan, geen erkenning hebben ervaren en de weg naar justitie en officiële hulpinstanties niet, of pas laat, hebben weten te vinden.”

Openbaar

Het rapport over seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen is zojuist openbaar geworden. De rechter in Utrecht heeft bepaald dat dat mocht. De kerk wilde publicatie tegenhouden.

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht is volgens de jehova’s wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend. ‘In het rapport wordt ten onrechte getracht de bewering te rechtvaardigen dat Jehova’s getuigen een gesloten gemeenschap zijn en een speciale interventie van de regering vereisen, inclusief toezicht op hun kinderen’, schreven de advocaten van de jehova’s.

De rechter vindt dat een verbod alleen gerechtvaardigd is als er bijzondere omstandigheden zijn. Het gaat in dit geval om een rapport over een breed gedeelde zorg. Het rapport moet leiden tot politieke besluitvorming. Daarmee is het rapport van groot belang voor de maatschappij, stelt hij.

Hij vindt ook dat de wetenschappelijke kwaliteit van de publicatie niet ter discussie staat en dat de onderzoekers ook transparant zijn over de beperkingen. De jehova’s worden door de rechter op de meeste punten in het ongelijk gesteld. Zo stellen de onderzoekers volgens hem terecht dat de Jehova's getuigen een gesloten gemeenschap vormen. De rechter vindt ook niet dat de onderzoekers concluderen dat misbruik bij de jehova's meer voorkomt dan elders. Volgens de kerk deden ze dat wel en is dat een onterechte claim.

Ernstig probleem

Deze site berichtte eerder vandaag al over de uitkomsten van het onderzoek van de Universiteit Utrecht, waartoe minister Sander Dekker de opdracht had gegeven. De rechter gaf voorafgaand aan de zitting aan te betreuren dat informatie uit de zaak toch uitlekte. In het rapport staat dat Jehova’s getuigen een ernstig probleem hebben wat betreft seksueel misbruik, dat ze beschuldigingen daarover niet (of met tegenzin) aan de politie melden en ‘een verscherpt staatsonderzoek’ nodig hebben omdat zij een ‘gesloten gemeenschap’ zijn. 

Slachtoffers van seksueel misbruik onder de Jehova’s getuigen die daar melding van deden, zijn zeer negatief over de behandeling van hun klacht. Driekwart van de melders geeft een onvoldoende aan hoe hun klacht is behandeld, het meest gegeven cijfer is zelfs een 1. De onderzoekers kregen liefst 751 meldingen binnen.

Juridische stappen

Woordvoerder Michael Van Ling van de Jehova's getuigen zegt dat de kerk verdere juridische stappen overweegt. Hij is nog steeds van mening dat het rapport wetenschappelijk gezien niet deugt. De jehova’s zijn een kleine minderheid die onder vuur ligt, stelt hij, en dat zou door het rapport alleen maar erger worden - in zijn ogen ten onrechte.

,,Kindermisbruik is verschrikkelijk, een misdrijf en een zonde. Dat onderwerp heeft bij ons de hoogste prioriteit. Maar we zijn het nog steeds niet eens met de publicatie van dit rapport.”