Volledig scherm
De misdaad blijft dalen © ROBIN UTRECHT

Misdaad daalt ook volgens bevolking zelf

De misdaad blijft maar dalen. Bleek al eerder dat de officiële geregistreerde overheidscijfers al enige tijd een daling laten zien, nu blijkt dat ook uit de zogenaamde slachtofferenquête onder de bevolking. Gaf eerder 20% van de Nederlanders nog aan slachtoffer te zijn geweest van een gewelds-, vermogens of vandalismedelict, nu is dat gezakt naar 15%. 

Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor. De daling is in alle leeftijdsgroepen te zien. Zo gaf vorig jaar negen procent van de 65-plussers aan slachtoffer te zijn geweest van een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict. In 2012 ging het nog om twaalf procent. Ook onder jongeren van 15 tot 25 jaar nam het percentage dat volgens eigen opgave slachtoffer werd van criminaliteit relatief sterk af, van 26 procent in 2012 naar 20 procent vorig jaar. 

Jongeren

Misdaad is nog steeds een probleem van voornamelijk jongeren.  Ze zijn niet alleen relatief vaak slachtoffer van criminaliteit, ze worden ook vaker door de politie geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Toch daalde ook dit cijfer. Het aantal verdachte 18- tot 25-jarigen daalde van 366 per tienduizend (2012) tot 208 per tienduizend (2017).

De criminaliteit daalt al sinds de eeuwwisseling. Echt een duidelijke verklaring daarvoor is er niet. Meerdere factoren spelen een rol. Zo heeft de daling van de aangiftebereidheid (met betrekking tot de geregistreerde criminaliteit) er mogelijk iets mee te maken. Deskundigen merken verder op dat het aandeel van de veelplegers (veelal drugsgebruikers) is gedaald, ook zou de populariteit van de spelcomputer een bijdrage leveren; jongeren zouden liever binnen gamen dan buiten rondhangen. 

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders van 15 jaar of ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over de politie en preventie. In 2017 hebben bijna 150 duizend personen aan het onderzoek meegedaan.

  1. Politie Groningen verricht nieuwe aanhoudingen na uit de hand gelopen boerenprotest

    Politie Groningen verricht nieuwe aanhoudin­gen na uit de hand gelopen boerenpro­test

    De politie in Groningen heeft, naar aanleiding van de incidenten rond het boerenprotest van gisteren, twee nieuwe aanhoudingen verricht. Het gaat daarbij om bestuurder die tegen de deur van het provinciehuis aanreed en de bijrijder van een boze boer die met zijn tractor door meerdere hekken reed en daarmee omstanders in gevaar bracht. Die bestuurder is nog niet aangehouden. In totaal zitten nu drie personen vast.