Volledig scherm
Een arrestatie in Hoorn.

Misdaad daalt opnieuw, politie jaagt het vaakst op 18-jarige

De misdaad in Nederland blijft afnemen. Burgers geven zelf aan minder vaak slachtoffer te worden van criminaliteit en ook de politie registreert minder misdrijven. Criminelen waarop de politie jaagt, zijn wel vaak piepjong. De meest voorkomende leeftijd onder verdachten is gedaald tot 18 jaar. De aangiftebereidheid is wel gedaald. Van 29 procent in 2012 tot 24 procent in 2017. 

Het afgelopen jaar registreerde de politie 234 verdachten per 10.000 achttienjarigen. Vijf jaar geleden lag die criminele piek nog bij 19 jaar. Jongeren plegen over het algemeen impulsieve misdrijven, zoals overvallen. De politie noemt die ontwikkeling zorgelijk.

Over de hele linie zijn in Nederland minder misdrijven gepleegd, constateren de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal gewelds- en vermogensdelicten en gevallen van vandalisme is in vijf jaar tijd bijna een kwart afgenomen. In totaal registreerde de politie vorig jaar 800.000 misdrijven ten opzichte van 1,2 miljoen in 2012. 

Steekproef

Quote

Ondanks de daling wordt nog altijd 1 op de 7 slachtof­fer van een delict. Dat is te veel.

Erik Akerboom

De trend van de dalende misdaad blijkt niet alleen uit politiecijfers. Zo doet de Veiligheidsmonitor onderzoek onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder. In het onderzoek is aan ongeveer 150.000 mensen gevraagd naar gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten waarvan ze het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden. Dat geldt ook voor delicten waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie. Afgelopen jaar gaf 15 procent van de Nederlanders aan het slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. 

De door de politie geregistreerde misdrijven daalden in dezelfde periode met 30 procent. Het aantal verdachten in Nederland is sinds 2012 met een derde gedaald. Korpschef Erik Akerboom: ,,Ondanks de daling wordt nog altijd 1 op de 7 slachtoffer van een delict. Dat is te veel. Het goede nieuws is dat het op straat veilig wordt. Tegelijkertijd vragen mensen steeds meer hulp van de politie.''

Trend

Daarmee zet de dalende trend in Nederland door. Sinds 2005 laat de geregistreerde criminaliteit een dalende lijn zien. De afgelopen vijf jaar daalde de criminaliteit het hardst in Noord/Holland en Zeeland/West Brabant. De kleinste daling was er in Amsterdam. In vier gemeenten is het aantal misdrijven in vijf jaar gehalveerd: Alphen-Chaam, Leeuweradeel, Woudrichem en Wageningen.

Cybercriminaliteit nam het afgelopen jaar wel toe. Eén op de negen Nederlanders van 15 jaar of ouder gaf aan in 2017 het slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. Ze hadden het vaakst last van hackers. Daarna kwam koop- en verkoopfraude op het internet het vaakst voor. Cyberpesten staat op een derde plaats. In totaal ging het om 2,6 miljoen cybercrimedelicten.

Daling

De door de politie gepresenteerde cijfers laten een stevige daling zijn. Zo kwamen er in 2012 nog bijna achtduizend straatroven voor in de politie-systemen. In 2017 waren dat er nog 3576. Vorig jaar werden er 1103 overvallen gepleegd, vijf jaar geleden nog bijna het dubbele. Het aantal woninginbraken is gezakt van 55.000 tot 49.000. 

Er ligt wel een probleem als het gaat om internetaangiften. In april 2017 kelderde het aantal online aangiften. Dat was vanwege de invoering van DigiD. ,,We gaan goed onderzoeken waarom er minder internetaangiften zijn. Wellicht haken mensen af. Die moeten we binnenboord zien te houden''. aldus korpschef Erik Akerboom.

Minder onveilig

Nederland voelt zich steeds minder onveilig, blijkt uitonderzoek van het CBS. Nog 34 procent van de bevolking voelt zich weleens onveilig. Dat percentage lag vijf jaar geleden nog op 37 procent. Mensen zijn zich veiliger gaan voelen in het centrum van hun woonplaats, in winkelgebieden en in hun eigen buurt.

De politie en het CBS maakten vandaag de cijfers bekend over de veiligheid in Nederland. Lees hier onder het verslag van de persconferentie terug.

Volledig scherm
Dalende misdaadcijfers © CBS