Volledig scherm
Basisschooldirecteuren begrijpen niet dat een ouder naar de rechter kan stappen om een schoolfoto. Dat blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs. © Rianne den Balvert

Missen schoolfoto: ‘Ouders proberen met dreigementen druk te leggen op scholen’

Ruim 100 basisschooldirecteuren hebben geen begrip voor de Haagse moeder die naar de rechter is gestapt, omdat haar kinderen de schoolfoto misten door het Offerfeest. Ze vinden dat het respect voor scholen en leraren naar een dieptepunt is gedaald en hebben het gevoel zich continu juridisch te moeten indekken. 

Quote

De pro­fes­si­o­na­li­teit van leraren wordt ter discussie gesteld

Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs

Dat blijkt uit een korte peiling van vakbond CNV Onderwijs onder ruim 130 schoolleiders. Basisscholen merken dat ouders mondiger en veeleisender worden. De helft van de directeuren zegt dat die ouders nog meer voor elkaar krijgen ook. Tweederde van de respondenten wordt geconfronteerd met juridische dreigementen en geeft aan het lastig te vinden met deze mensen om te gaan.

CNV Onderwijs verspreidde een vragenlijst naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak eerder deze week. De Maria Montessorischool uit Den Haag moet een ouder 
500 euro betalen, omdat haar kinderen niet op de klassenfoto staan. De vrouw voelde zich gediscrimineerd. Gesprekken en een aanbod om de kinderen later te fotograferen wisten een gang naar de rechter niet te voorkomen.

Dat een ouder om een schoolfoto naar de rechter stapt, kan er bij de meeste directeuren niet in. ,,Ouderbetrokkenheid is een groot goed. Maar dat dit soort juridische stappen toenemen, vind ik een kwalijke zaak. De professionaliteit van schoolleiders en leraren wordt ter discussie gesteld,'' reageert Loek Schueler. 

Macht

Op welke school de voorzitter van CNV Onderwijs ook in de koffiekamer komt, dit is hét thema waar leraren het over hebben: druk van ouders. Scholen hebben het gevoel dat ouders steeds meer macht krijgen en het respect voor leraren verdwijnt. ,,Geef het mandaat aan de school en laat ouders niet alles bepalen. Voor je het weet is er een omgekeerde wereld en moet je naar de pijpen dansen van ouders. Dat kan niet,'' reageert een schoolleider. 

Van ruzie over het schooladvies van hun kinderen tot bemoeienis over de indeling van de klassen; directeuren merken dat ouders zich over steeds meer laten horen. ,,Ik ben blij als ouders voor hun kinderen opkomen,'' begint Rijk van Ommeren, directeur op de Margrietschool in Woerden. ,,Maar het gemak waarmee ze denken hun vermeende recht te halen...'' Hoe dat gaat? Zo: ik wil per se dat mijn kind naar groep 3 doorgaat. Als dat niet gebeurt, stap ik naar de klachtencommissie.  

De problemen ontstaan vaak bij de leraar in het klaslokaal. Als die er niet uitkomt, raakt de directeur betrokken. ,,Dan proberen ze druk te leggen door te zeggen dat ze anders naar een andere school gaan,'' merkt Tjeu Scheepers, directeur van drie scholen in Midden-Limburg, die overigens zegt relatief weinig dreigementen te ontvangen in zijn dorpjes. Toch is ook op zijn 'plattelandsscholen' het nodige veranderd. ,,Ik ben al 40 jaar directeur. Toen ik net begon, deden mensen hun hoed nog af als ik voorbij fietste. Het was ondenkbaar dat je naar de rechter stapte. Nu hebben we toch regelmatig iets aan de hand.'' 

Meetlint

Quote

Ik bekijk of er een verklaring bij een verlofaanvraag moet komen, namelijk dat ouders ermee akkoord gaan dat ze op die vrije dag activiteiten kunnen missen

Rijk van Ommeren, directeur Margrietschool Woerden

Een meisje viel bijvoorbeeld van een speeltoestel. Kwam er een ouder met een meetlint naar school om te kijken of er écht geen matten omheen hoefden te liggen. En een collega van hetzelfde schoolbestuur kreeg toch mooi een rechtszaak aan de broek, omdat een leerling op het schoolplein was gevallen en een arm brak. De school bleek niet aansprakelijk en had voldoende toezicht gehouden. 

Met een goed gesprek lukt het de scholen veel op te lossen voordat het écht uit de hand loopt. Wat de directeuren merken, is dat ouders vooral gehoord willen worden. 

Maar tegelijkertijd drukt er een ander gevoel op de schouders van de schoolleiders: indekken, indekken, indekken. Scheepers hamert er voortdurend op bij zijn leraren: let op dat ons niets te verwijten valt. ,,Ze moeten continu opletten dat ze bijvoorbeeld tijdens de gymles alle opdrachten veilig uitvoeren en dat er op het schoolplein voldoende pleinwacht is. We zijn alert.''

Verklaring

Maar wat te doen met een kwestie, zoals met de schoolfotograaf? Van Ommeren: ,,Ik bekijk of er een verklaring bij een verlofaanvraag moet komen, namelijk dat ouders ermee akkoord gaan dat ze op die vrije dag activiteiten kunnen missen.'' In het geval van de Haagse kinderen hadden de ouders namelijk zelf vrij gevraagd om het Offerfeest te vieren. Op de Limburgse scholen krijgen de ouders van zieke kinderen een telefoontje of de leerlingen echt niet even een halfuurtje kunnen komen voor een foto. Scheepers: ,,Dan laten we in ieder geval zien dat we echt graag alle kinderen op de klassenfoto hebben.''

Lees hier de column van Özcan Akyol terug over dit onderwerp: Moeder koos na Offerfeest voor mediacircus én het geld.