Moerdijk: Verkeerd materieel en te weinig bluswater

UpdateROTTERDAM - Er ging veel mis bij de bestrijding van de chemieramp in Moerdijk, nu twee weken geleden. Het bedrijf en omliggende bedrijven liepen miljoenenschade op en trok een gifwolk trok over de hele regio. Maar dat had allemaal veel minder ernstig hoeven aflopen als de eerste brandbestrijding beter was georganiseerd.

Dat onthult een bevelvoerder van de vrijwillige brandweer die als een van de eersten ter plaatse was, vanavond in het tv-programma EenVandaag.

De vrijwillige brandweerkorpsen, die als eerste op de brand af werden gestuurd, kwamen in de problemen: een tekort aan bluswater, te weinig manschappen en te kleine blusvoertuigen.

Daardoor waren ze volstrekt kansloos bij het bestrijden van de megabrand. De bedrijfsbrandweer van Shell en Defensie moesten eraan te pas komen om de brand eronder te krijgen. Tweede Kamerleden en deskundigen bevestigen de problemen. Zij vinden dat snel moet worden ingegrepen om toekomstige rampen in Moerdijk te voorkomen. (BVDL)

Chemie-Pack nog in ongewisse over verdenking
Chemie-Pack blijft in onzekerheid over de verdenking. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) zegt ruim twee weken na de brand nog steeds niet te kunnen en willen vertellen waar het bedrijf van wordt verdacht.

Een woordvoerder van het getroffen bedrijf zegt het heel vervelend te vinden dat het ergens van wordt beschuldigd, maar nog steeds niet precies weet van wat. ,,We hebben echt geen idee'', aldus de woordvoerder.

Advocaat van Chemie-Pack, Ronald Drenth, zei dat hij bij het OM een aantal keer stevig heeft aangedrongen op duidelijkheid. ,,Er is nu een verdenking, maar wij kunnen ons daar helemaal niet tegen wapenen.'' Drenth zei verder niet in de media te willen ingaan op de zaak, omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt.

Een woordvoerster liet weten dat het OM zich realiseert dat het strafrechtelijk onderzoek een enorme impact heeft. ,,Maar dat heeft de brand ook. We gaan altijd zeer zorgvuldig om verdenkingen. Meer details kunnen en willen we niet geven. Het is een heel complex onderzoek.'' Als het OM meer details zou geven, zou dat de waarheidsvinding in de weg staan, aldus de zegsvrouw. ,,We willen beïnvloeding van mensen uitsluiten.''

Het landelijk team voor forensisch onderzoek van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) droeg het terrein van Chemie-Pack donderdag over aan de eigenaar en de gemeente Moerdijk. Als het plan van aanpak wordt goedgekeurd, beginnen de schoonmaakwerkzaamheden van het terrein. In eerste instantie moeten de restanten van gebouwen, vaten en containers worden opgeruimd. Nieuwe metingen moeten vervolgens uitwijzen of de grond verontreinigd is en of en welke saneringsmaatregelen nodig zijn. (ANP)

Bedrijfsterrein Chemie-Pack wordt gesaneerd
Saneringsbedrijf Mourik is donderdag in opdracht van Chemie-Pack begonnen met het opruimen van het bedrijfsterrein en het openbaar gebied. Dat heeft Regionaal Beleidsteam Midden- en West-Brabant donderdag bekendgemaakt.

Op het terrein bevinden zich nog restanten van gebouwen, vaten, containers en oliesmurrie. Deze worden op basis van een plan van aanpak zo snel mogelijk verwijderd. ,,Eerst wordt een deel van het terrein van Martens & Van Oord dat is verontreinigd, aangepakt. Vervolgens komt het openbaar gebied aan de beurt: de weg en bermen langs de bedrijfsterreinen van Chemie-Pack en Wärtsilä'', aldus het Regionaal Beleidsteam. (ANP)

  1. Handen Nederlandse steenhouwer jeuken om Notre-Dame aan te pakken
    PREMIUM

    Handen Nederland­se steenhou­wer jeuken om No­tre-Da­me aan te pakken

    Roderick Nijenhuis’ handen jeuken. De commercieel directeur en natuursteendeskundige van de firma Slotboom Steenhouwers uit Winterswijk zou dolgraag betrokken raken bij de restauratie van de Notre-Dame in Parijs. Gothische ornamenten gedetailleerd reconstrueren? ,,Kom maar door met die klus”, staat de 50-jarige specialist nu al te popelen. Alleen de ingestorte vieringstoren uit 1846 hoeft wat hem betreft niet terug. ,,Die ranke spits was niks anders dan een bouwkundig orgasme van de Franse architect Eugène Viollet-le-Duc.”