Volledig scherm
© anp

Na één jaar woning uit door nieuw huurcontract

Het kabinet wil een tijdelijk huurcontract van maximaal één jaar invoeren. Na de afgesproken termijn loopt de overeenkomst automatisch af en moet de bewoner een andere woning zoeken. Zo'n mogelijkheid voor korte verhuur bestaat nu nog niet. Minister Stef Blok (Wonen, VVD) hoopt met deze maatregel meer aanbod te creëren van huurwoningen in het middensegment.

Quote

Nu komen mensen vaak terecht bij huisjesmel­kers die de regels aan hun laars lappen of belanden ze in een stacaravan op een verlopen vakantie­parkje

Stef Blok

Volgens de bewindsman zijn er genoeg particulieren die wel een woning willen verhuren, maar die daar vanwege de huurbescherming voor terugdeinzen. ,,De kleine particulier vindt dit een spannende markt," aldus Blok. ,,Met tijdelijke contracten kunnen we hem hopelijk een duwtje in de rug geven." In het najaar stuurt hij een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Blok wijst erop dat de huurmarkt nu onvoldoende aansluit op de moderne samenleving. Veel meer mensen hebben tegenwoordig flexcontracten of zijn zzp'er. Zij kunnen moeilijk aan betaalbare huurwoningen komen, terwijl zij tegelijkertijd ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of een huis kunnen kopen. Daarnaast ligt het aantal scheidingen en relatiebreuken hoger dan vroeger, waardoor er  vaker acute vraag is naar tijdelijke woonruimte. Blok: ,,Nu zijn deze mensen vaak aangewezen op het schimmige circuit. Ze komen terecht bij huisjesmelkers die de regels aan hun laars lappen of belanden in een stacaravan op een verlopen vakantieparkje."

Quote

Als blijkt dat iemand iedere maand netjes zijn huur betaalt, is het heel aantrekke­lijk om die huurder een contract voor onbepaalde tijd te geven

Stef Blok

Niet de norm
Blok is niet bang dat tijdelijke contracten de norm worden. ,,Corporaties zijn helemaal niet van plan dit soort contracten voor hun hele woningvoorraad in te voeren. Daarnaast is het voor verhuurders helemaal niet aantrekkelijk om ieder jaar een maand huur te verliezen door verhuizingen." 

Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om na een jaar het tijdelijke contract om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met de daarbij behorende huurbescherming. De VVD-bewindsman kan zich voorstellen dat verhuurders de periode van een jaar gebruiken als een soort proeftijd om te zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. ,,Als blijkt dat iemand iedere maand netjes zijn huur betaalt, is het heel aantrekkelijk om die huurder een contract voor onbepaalde tijd te geven."

Volledig scherm
Stef Blok © anp

Specifieke bewoners
Het kabinet wil ook tijdelijke huurcontracten met een langere looptijd introduceren voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen er straks huurhuizen als jongerenwoning aangewezen worden. Die mogen alleen bewoond worden door jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar. Blok haakt daarmee aan bij een initiatief van de ChristenUnie. Na vijf jaar moeten ze plaatsmaken voor andere jongeren.

Iets soortgelijks komt er voor grote gezinnen. Een paar met zes kinderen of meer komt in aanmerking voor grote sociale huurwoningen, maar zodra er drie kinderen de deur uit zijn, kan de corporatie de huur opzeggen en moet het gezin plaatsmaken voor een ander groot gezin. Daarnaast mikt Blok op tijdelijke contracten speciaal  voor promovendi. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid zelf specifieke doelgroepen aan te wijzen.

Huurstijging
Blok zet in het wetsvoorstel ook een rem op al te stevige huurverhogingen. Corporaties mogen vanaf 2016 de totale inkomsten die ze krijgen uit alle huurpenningen nog maar laten stijgen met maximaal het inflatiepercentage plus 1 procent. Dit is de zogeheten huursombenadering waar de Woonbond (huurders) en Aedes (corporaties) eerder een akkoord over sloten. Blok neemt deze systematiek zoals verwacht over. 

Zo moet vooral voorkomen worden dat huurders die best kleiner willen wonen in een te groot huis blijven zitten omdat ze bang zijn voor forse huurstijgingen. Deze maatregel geldt alleen voor sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Inkomenstoets
Daarnaast komt Blok nog met een vijfjaarlijkse inkomenstoets. Wie meer dan 38.950 euro verdient en toch in een sociale huurwoning woont - 'scheefwoners', aldus het kabinet - kan een individuele huurverhoging verwachten van maximaal 4 procent bovenop het inflatiepercentage. Voor niet-scheefwoners geldt een maximale huurverhoging van 2,5 procent plus inflatie.