Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

'Nederlanders integreren minder goed dan allochtonen in de grote stad'

Er zijn legio onderzoeken naar de integratie van allochtonen in ons land. Maar ondertussen raken autochtonen in de grote steden steeds meer in de minderheid. Hoe zit het eigenlijk met hun aanpassingsvermogen? Hoogleraar organisatie van diversiteit en onderwijs Maurice Crul van de Amsterdamse Vrije Universiteit gaat dit voor de eerste keer onderzoeken.

De integratie van Nederlanders. Waarom wilt u dit onderzoeken?

,,Je ziet dat het aantal migranten in de grote steden toeneemt en dat Nederlanders de minderheid gaan vormen. Kijk alleen al naar Amsterdam. Daar is slecht één op de drie jongeren onder de 15 jaar van Nederlandse komaf. We kwamen op het idee door een opmerkelijke uitkomst van een eerder onderzoek. In 2013 onderzochten we de integratie van migrantenkinderen. We vergeleken de resultaten met die van autochtonen. Tot onze grote verrassing zagen we dat juist mensen van Nederlandse komaf minder integreerden in die diverse stad. Ouders sturen hun kinderen naar witte scholen buiten de wijk. Ze zijn actief in hun eigen kringetje met andere autochtonen. Terwijl mensen met een migrantenachtergrond juist wél contacten hebben buiten hun gemeenschap. In ons nieuwe onderzoek kijken we naar de gevolgen en een mogelijke verklaringen. Ook bekijken we hoe de integratie van autochtonen kan verbeteren.''

Volledig scherm
Hoogleraar Maurice Crul. © Reinier Gerritsen
Quote

Je kunt je afvragen wat de gevolgen zijn voor kinderen die jarenlang in een witte bubbel leven

Hoogleraar Maurice Crul

Wat doen allochtonen dan beter dan autochtonen?|
,,Je ziet bij de tweede generatie Turken, Marokkanen en Surinamers dat zij veel meer contacten hebben buiten hun eigen kring. Ze sturen hun kinderen naar de gemengde buurtschool en de brede scholengemeenschappen. Er zijn overigens ook initiatieven waarin wel onderling contact is. Kijk bijvoorbeeld naar de gemengde teams bij sportverenigingen of autochtone ouders die hun kinderen bewust gezamenlijk naar gemengde buurtscholen sturen. We onderzoeken ook hoe deze initiatieven ontstaan en hoe ze in andere wijken kunnen worden toegepast.''

Er is ook de nodige kritiek geleverd op uw onderzoek, waarvoor u 2,5 miljoen euro subsidie krijgt. Veel mensen vinden het volstrekt logisch dat allochtonen zich aanpassen en gek dat Nederlanders dat ook moeten doen.
,,Ik vind die kritiek wel interessant. Er wordt vaak geklaagd dat er te weinig aandacht is voor de ‘ontvangende partij’, de Nederlanders. Nou, dit onderzoek is speciaal gericht op deze groep. Er wordt hard geroepen dat allochtonen moeten integreren en dat doen ze ook. Maar ondertussen scheiden autochtonen zich steeds meer af. Dat is toch opmerkelijk, dat verdient naar mijn mening nader onderzoek.''

Waarom zouden autochtonen eigenlijk moeten integreren? Er zijn toch wijken waarin allochtonen en allochtonen vreedzaam naast elkaar leven zonder contact te hebben.
,,Dat kan zeker. Maar je kunt je afvragen wat de gevolgen zijn voor kinderen die jarenlang in een witte bubbel leven. Ze zitten op een crèche, witte basisschool en een gymnasium. Als je niet gewend bent om te gaan met mensen die anders zijn, is dat geen goede voorbereiding op het werken en leven in een grote stad. De nieuwe generatie migranten is veel beter opgeleid en bekleedt ook leidinggevende posities. Het kan dus goed dat je baas straks allochtoon is.''

Uw onderzoek richt zich op Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Antwerpen, Malmö en Wenen. Waarom juist deze steden?
,,Ten eerste vormen autochtonen in deze steden een minderheid. Daarnaast zijn het drie havensteden en drie handelssteden. De vraag is of het type stad ook nog invloed heeft op de integratie.''