Volledig scherm
© ANP

Nergens meer varkens dan in Nederland

Nergens in Europa leven per vierkante kilometer zoveel varkens als in Nederland: 296. Per inwoner telt Nederland 0,7 varkens.  Dat blijkt uit berekeningen op basis van cijfers die Eurostat vandaag publiceerde. Sinds 2006 is het aantal varkens in Nederland met bijna 10 procent toegenomen.

Nederland telde vorig jaar 12,3 miljoen varkens, meldt het Europees statistisch bureau. Met 0,7 varkens per inwoner staat Nederland Europees gezien op nummer 2. De situatie in Denemarken is nog wat extremer. Voor iedere Deen zijn er ruim 2 varkens. Per vierkante kilometer hebben we wel nipt meer varkens dan de Denen: 296 om 295*. 

Volgens Cor Pierik, woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek, was het aantal varkens in Nederland in de jaren '90 nog hoger. ,,Toen waren er hier op een gegeven moment ook meer varkens dan mensen. Dat is toen wel afgebouwd."

Ook de komende jaren zal het aantal varkens in Nederland afnemen, verwacht hij. ,,De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor een warme sanering voor de sector. Het is nog niet bekend hoe dat er precies uit komt te zien, maar dat zal tot een vermindering leiden."

(Tekst loopt door onder de foto)

Volgens Varkens in Nood schiet de controle op Nederlandse varkenshouderijen tekort.
Volledig scherm
Volgens Varkens in Nood schiet de controle op Nederlandse varkenshouderijen tekort. © Varkens in Nood

Petitie

Gisteren kondigde Varkens in Nood aan een petitie te beginnen om de overheid tot betere controles van varkenshouderijen aan te sporen. De  organisatie vindt dat die controles nu tekortschieten. Volgens Varkens in Nood lijdt de helft van alle Nederlandse varkens aan één of meerdere aandoeningen.

Producenten Organisatie Varkenshouderij POV zegt zich niet te herkennen in dit beeld. ,,Met een selectieve opsomming van vaak verouderde getallen schetst Varkens in Nood een beeld waar we ons niet in herkennen. Gezonde dieren zijn voor iedereen belangrijk, juist ook voor de varkenshouders.'' De organisatie zegt dat juist al jarenlang wordt gewerkt aan verdere verbetering van diergezondheid. 

Concentratie

In absolute aantallen houdt Spanje binnen de EU de meeste varkens: ruim 30 miljoen. Duitsland staat met 27,5 miljoen op een tweede plaats, voor Frankrijk (13,1 miljoen), Denemarken (12,8 miljoen) en Nederland.  Vergeleken met 2006 is het aantal varkens in de Europese Unie met ongeveer 10 procent gedaald gedaald, tot 147 miljoen. 

Opvallend is dat het aantal varkens in de landen met veel varkens juist toeneemt. De varkenshouderij concentreert zich dus. Ook in Nederland nam het aantal varkens toe, met bijna 10 procent. 

* Bij het berekenen van het aantal varkens per vierkante kilometer is gebruik gemaakt van cijfers van de VN (Denemarken) en de CIA (Nederland). Volgens die cijfers heeft Nederland een oppervlakte van 41.543 km2 en Denemarken 43.094 km2. In andere bronnen wordt de Nederlandse oppervlakte vaak kleiner geschat, vanwege de vele binnenwateren. Als die bronnen gebruikt zouden worden, valt het aantal varkens per vierkante kilometer  in Nederland nog wat hoger uit.