Volledig scherm
Israel Immanuel en dochter Noah © Ouders van Noah

Noah (6) mogelijk onnodig weggehaald bij haar ouders

Noah uit Winterswijk werd in 2014 weggehaald bij haar ouders. Aanleiding: de extreme geloofsopvattingen van de twee. Inmiddels zijn beiden uit de ouderlijke macht ontzet en woont Noah in een pleeggezin. Maar voor hetzelfde geld was het anders gelopen en had ze deze week haar zesde verjaardag wel thuis gevierd. Over willekeur in de jeugdzorg.

Ze was in 2014 voor het eerst in het landelijke nieuws. Noah, een 4-jarige peuter, weggehaald bij haar ouders, die lid bleken te zijn van de sekte-achtige geloofsbeweging River of Glory. Directe aanleiding vormden meldingen over een dreigende zelfmoord van de groep.

Pleeggezin

Intussen woont Noah - haar naam is om privacyredenen gefingeerd - in een pleeggezin en zijn de banden met de ouders verbroken. Het is evenwel de vraag of dat nodig was geweest, zo blijkt uit een reconstructie en documenten, die in het bezit zijn van deze krant. Jeugdbescherming Gelderland (JBG) en de Raad voor de Kinderbescherming verschilden begin 2015 namelijk fundamenteel van mening over de vraag of Noah terug kon naar haar ouders. Als het toen aan JBG had gelegen dan was de uithuisplaatsing beëindigd, maar de Raad voor de Kinderbescherming stak daar een stokje voor.

Advies

Toch kwam JBG niet zomaar tot het advies om Noah terug te laten gaan naar haar ouders. Na het ingrijpen in 2014 observeerde en begeleidde de instelling het meisje maandenlang om vervolgens tot de conclusie te komen dat haar niets mankeerde. Haar ouders mochten er extreme opvattingen en een extreem geloof op nahouden, uit niets bleek dat ze hun ouderlijke taak verzaakten. Toch besliste de Raad voor de Kinderbescherming anders. Vanwege de houding van de ouders ten opzichte van hulpverleners en uit bezorgdheid over hun maatschappijkritische geloofsopvatting. Enkele maanden later besloot ook JBG te draaien. En wel 180 graden. Ze greep het feit dat de moeder niet kwam opdagen voor een bezoekmoment aan als argument om alsnog voor ontzetting uit de ouderlijke macht te kiezen.

Ontvoering

De moeder van Noah ontvoerde haar dochter in de loop van 2015 tijdens een onbegeleide ontmoeting naar het Griekse eiland Patmos, waar River of Glory een guesthouse heeft en waar ze ook zelf wilde gaan wonen. Ze werd daar gearresteerd en Noah werd teruggebracht naar Nederland. Uit documenten blijkt dat JBG het vertrek van het gezin naar Patmos prima vond.

Volgens een destijds direct betrokken hulpverleenster heeft JBG zich laten leiden door aannames en persoonlijke opvattingen. Terwijl een objectieve beantwoording van de vraag of een kind gevaar loopt of schade heeft opgelopen maatgevend had moeten zijn. Zij spreekt van 'een misstand in de jeugdzorg'.

Kinderombudsman

Willekeur in de jeugdzorg is geen nieuw fenomeen. In 2013 waarschuwde de Kinderombudsman al dat in de jeugdzorg feiten en meningen door elkaar heenlopen. Oud-advocaat Peter Prinsen bindt met het Nederlands Advocatencomité Familie- en Jeugdrecht de strijd aan tegen de willekeur bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Hij ziet dat kinderrechters te veel hun oren laten hangen naar jeugdzorgfunctionarissen die ze als hun adviseurs zien. Er moet volgens hem snel een rechter-commissaris komen die bij spoeduithuisplaatsingen de feiten onderzoekt.

JBG wil niet ingaan op de zaak, de Raad voor de Kinderbescherming evenmin.