Volledig scherm
Machinist Teus Flierman in rode jas gaat met collega's de rechtbank in Lelystad binnen. © Pim Ras Fotografie

NS eist ontslag actievoerende machinist

De ontslagzaak van NS-machinist Teus Flierman is vandaag bij de rechtbank in Lelystad uitgegroeid tot een principekwestie. Is het Amsterdams Machinisten Kollektief een vakbond? Mogen NS’ers binnen dat AMK actie voeren voor betere werkomstandigheden?

Teus Flierman is nerveus. De 63-jarige machinist met 38 dienstjaren kan brodeloos worden als de rechter het toestaat dat NS hem ontslaat voor de gebeurtenissen op 7 juli. Toen werd het treinverkeer in de avondspits rond Amsterdam CS stilgelegd nadat er aan noodremmen was getrokken en op het spoor zou worden gelopen door boze machinisten van het Amsterdams Machinisten Kollektief. Door de actie stonden 20.000 reizigers vast.

Volgens de spoorwegen is Flierman de onruststoker die doelbewust het treinverkeer in de soep liet lopen toen hij ProRail belde met de mededeling dat er mogelijk mensen op het spoor zouden gaan lopen. ,,Er móest onrust ontstaan'', zegt advocaat Vestering namens NS. ,,Hij probeerde mensen niet tegen te houden, hij liep voorop.'' 

Flierman zegt dat hij die dag slechts woordvoerder was op het werkoverleg van zo'n 40 mensen van het Amsterdams Machinisten Kollektief en met zijn telefoontjes waarschuwde voor mogelijke gevaren omdat een paar collega’s 'de kolder in de kop' hadden gekregen.

Stakingsrecht

Bovendien, zo stelt Fliermans advocaat, zou er geen ontslag mogen volgen voor acties, dat is immers zo geregeld in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest dat ook het stakingsrecht regelt. Volgens de NS geldt dat niet, omdat het AMK niet georganiseerd is. Het AMK is een soort pop-upvakbond en komt in het geweer als er in de ogen van de NS’ers iets niet deugt en de gevestigde vakbonden het af laten weten. Er is geen bestuur, er zijn geen statuten.

Zo’n 40 NS’ers zijn aanwezig bij de ontslagzaak van Flierman bij de rechtbank in Lelystad. Een aantal van hen was erbij op de actiedag. Ze kregen allemaal een officiële waarschuwingsbrief thuis van NS.  Ze snuiven verontwaardigd bij iedere bewering van de NS-advocaat dat hun collega erop uit was het treinverkeer te ontregelen. En er gaat een siddering door de zaal als de NS-advocaat stelt dat er mogelijk ook een aanvullende sanctie volgt voor een NS’er die tijdens de actie aan een noodrem trok.

,,Teus moet geofferd worden'', zegt AMK-woordvoerder Dick van der Meulen na afloop, ,,om zo het AMK tot zwijgen te brengen. Dat gaat NS niet lukken. Al zijn mensen wel kopschuw geworden.''

Ontslagvergoeding

Flierman eist een ontslagvergoeding van ruim 200.000 euro als NS zijn arbeidscontract mag opzeggen. NS vindt dat Flierman nergens recht op heeft, omdat hij zijn ontslag geheel aan zichzelf heeft te wijten. De rechter doet uiterlijk 6 december uitspraak.