Volledig scherm
Joris Demmink © Remko de Waal

OM vraagt Hof vervolging Joris Demmink te stoppen

Het Openbaar Ministerie heeft het Hof in Arnhem vandaag officieel gevraagd de vervolging van oud-topambtenaar Joris Demmink wegens seksueel misbruik van minderjarigen te stoppen. Volgens het OM is er geen redelijk vermoeden van schuld gevonden.

De voormalige justitiële topambtenaar Joris Demmink ligt al vijftien jaar publiekelijk onder vuur door geruchten en verdachtmakingen over seksueel misbruik van minderjarige jongens. Er liggen twee aangiftes van Turkse mannen die claimen in de jaren negentig in Turkije te zijn misbruikt door Demmink. Het OM heeft altijd gezegd geen aanwijzingen te zien voor strafbaar handelen. 

Het Hof in Den Bosch oordeelde in 2014 echter dat er alsnog een strafrechtelijk onderzoek moest komen. Volgens het OM is er in dat onderzoek naar het misbruik in Turkije geen bevestiging gevonden van de eerder gedane aangiften. Justitie spreekt zelfs van ‘geen enkel belastend materiaal voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen’. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM zelfs dat er 'geen aanwijzingen zijn van enig verblijf van Demmink in Turkije in de genoemde jaren'.

Omdat het Hof eerder om strafrechtelijk onderzoek vroeg, moet het Hof nu ook bewilligen in het stopzetten van de vervolging.  

Turkije
De rechter-commissaris en de officier van justitie zijn verscheidene keren naar Turkije gereisd om de rechtshulpverzoeken kracht bij te zetten. ,,Alle inspanningen van de Nederlandse autoriteiten ten spijt konden de onderzoekshandelingen in Turkije niet worden uitgevoerd'', zegt het OM in een verklaring. Volgens Turkije staat de Turkse wetgeving dat niet toe.

Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd.