Onderzoekers: plaats Jehova’s onder verscherpt toezicht van de staat

VideoJehova’s getuigen hebben een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik, melden beschuldigingen daarover niet (of met tegenzin) aan de politie en hebben ‘een verscherpt staatsonderzoek’ nodig omdat zij een ‘gesloten gemeenschap’ zijn. Dat is de conclusie van een rapport dat de Universiteit Utrecht vandaag naar buiten brengt. De onderzoekers kregen liefst 751 meldingen binnen.

Dat blijkt uit de dagvaarding van het kort geding dat de Jehovah’s gisteren aanspanden tegen de publicatie van het onderzoek. Die dagvaarding is in handen van deze krant.

Driekwart van de slachtoffers van misbruik binnen de kerk van de Jehovah’s Getuigen vindt dat ze door de kerk onvoldoende geholpen zijn. In het onderzoek deelden 751 respondenten een verhaal over seksueel misbruik. Bijna 300 mensen (292 om precies te zijn) deden dat voor zichzelf, 459 respondenten hebben melding gemaakt van misbruik van iemand in hun omgeving.

Het onderzoek is volgens de Jehovah’s wetenschappelijk en feitelijk onjuist, en lasterlijk en zeer beledigend bovendien. ,,In het rapport van de UU wordt ten onrechte getracht de bewering te rechtvaardigen dat Jehovah’s Getuigen een gesloten gemeenschap zijn en een speciale interventie van de regering vereisen, inclusief toezicht op hun kinderen”, schrijven de advocaten van de Jehovah’s. De rechter bepaalt vanmiddag of het rapport openbaar mag worden.

Meldpunt

Uit het document blijkt ook dat de onderzoekers, die werken in opdracht van minister Dekker van Rechtsbescherming, vinden dat er een meldpunt moet komen voor seksueel misbruik binnen de kerk. Van de manier waarop dat meldpunt met deze meldingen omgaat zou jaarlijks verslag moeten worden gedaan.

Een ander opvallend gegeven: de onderzoekers suggereren volgens de dagvaarding dat de onderwijsinspectie de schoolprestaties van Jehova-kinderen beter in de gaten moet houden. Die zouden lager liggen dan op basis van hun capaciteiten verwacht mag worden. ‘Zogezegd omdat de ouders willen dat het kind zich zo actiever kan inzetten voor zijn/haar kerkgemeenschap.’

De Jehova’s getuigen vinden dat oneerlijk. ‘Dergelijk toezicht wordt niet aanbevolen voor kinderen die in andere religies worden opgevoed en er wordt geen bewijs geleverd dat kinderen van Jehova’s getuigen gemiddeld slechtere prestaties hebben dan andere kinderen op Nederlandse scholen. Dat zou verrassend zijn, gezien onze eigen ervaring dat kinderen van Jehova’s getuigen in het lager en middelbaar onderwijs in andere landen betere prestaties leveren dan gemiddeld en dat er in de literatuur van Jehova’s getuigen bij ouders op aan wordt gedrongen erop toe te zien dat kinderen hun schoolverplichtingen nauwgezet nakomen.’

Ouderling

De onderzoekers kregen 751 meldingen, maar het is mogelijk dat dezelfde personen meerdere meldingen gedaan hebben. De vragenlijst was namelijk anoniem. In elk geval is het aantal meldingen een stuk hoger dan het aantal dat de stichting Reclaimed Voices, dat de belangen van slachtoffers van misbruik behartigt, eerder verzamelde: dat waren er 300. In totaal hebben de Jehova’s in Nederland ongeveer 30.000 leden.

Iets meer dan de helft van de meldingen (52 procent) is gedaan door mensen die inmiddels niet meer bij de kerk horen. Van de meldingen gaat 4 procent over misbruik door een ouderling van de kerk. Het merendeel vond buiten de kerk plaats, in familiekringen of bij leden van de kerk thuis. De Jehova’s stellen op basis daarvan dat het misbruik voornamelijk niet-institutioneel was.

Ze vinden het bovendien onterecht dat het misbruik door de ouderlingen direct aan hun religie wordt gekoppeld. ,,Geen enkele eerdere studie in Nederland, zeker niet een studie in opdracht van de regering, is gebaseerd op zo’n discriminerende definitie van ‘seksueel misbruik’, waarbij de enige eis was dat het vermeende slachtoffer of de vermeende dader aanhanger is van een bepaald geloof.’’

Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Shutterstock