Volledig scherm
© REUTERS

Open brief aan koning: Julio Poch moet nú vrij

opinieDe advocaat van Julio Poch, Geert-Jan Knoops, vraagt naar aanleiding van het Argentijnse staatsbezoek van koning Willem-Alexander aandacht voor Julio Poch, die daar al zeven jaar in hechtenis zit.

Majesteit en Excellentie,

Als advocaat van de heer Julio Poch nam ik kennis van het staatsbezoek van Uwe Excellentie aan Nederland, en van de toespraak van Uwe Majesteit ter gelegenheid van dit staatsbezoek op 27 maart 2017.

Uwe Majesteit vroeg hierin terecht aandacht voor mensenrechtenschendingen in de jaren 70 en 80 in Argentinië, ten tijde van het zogeheten Videla-regime. Mensenrechtenschendingen zoals die destijds in Argentinië plaatsvonden, zouden zich, zo sprak Uwe Majesteit, nooit meer mogen herhalen: 'Nunca más' (nooit meer, red.).

Bescherming

Volledig scherm
Geert-Jan Knoops. © EPA

Mensenrechten vormen de kern van onze beschaving en het is zonder meer goed dat ons staatshoofd hiervoor aandacht vraagt. Echter, onderdeel van diezelfde mensenrechten vormt ook de bescherming van onschuldige burgers tegen de inbreuk door de overheidsmacht. Zo'n onschuldig burger is de heer Julio Poch, een Nederlands staatsburger die reeds sinds september 2009 op last van de Argentijnse autoriteiten in Buenos Aires is gedetineerd, op beschuldiging dat hij ten tijde van het Videla-regime betrokken zou zijn geweest bij zogeheten dodenvluchten. Sindsdien is zijn leven en dat van zijn familie totaal verwoest.

Al ruim zeven jaar zit de heer Poch nu opgesloten, zonder dat tot op heden een onafhankelijke rechter over de schuldvraag in zijn zaak heeft beslist en gekeken heeft naar het gebrek aan bewijsmiddelen.

Een van die mensenrechten die ten tijde van het Videla-regime op grove wijze werden geschonden, is het beginsel dat iemand voor onschuldig moet worden gehouden tot het tegendeel is bewezen: de zogeheten onschuldpresumptie. Toch moet worden vastgesteld dat deze schending zich in Argentinië nog steeds voordoet.

Reeds in 2010 en 2011 zijn namens de heer Poch bij de Inter-American Commission on Human Rights te Washington klachten ingediend tegen Argentinië wegens het niet respecteren van mensenrechtelijke beginselen in zijn procedure, waaronder ook dit grondbeginsel voor een eerlijk strafproces.

Klemmend

Hierop is tot op heden nog niet inhoudelijk gereageerd. En dit klemt temeer, nu door tal van objectieve bronnen wordt bevestigd dat de heer Poch op geen enkele wijze bij de dodenvluchten betrokken is geweest.

Majesteit en Excellentie,

Namens de heer Poch en zijn familie vraag ik uw aandacht ook voor dit onrecht. De heer Poch is een slachtoffer van een justitiële dwaling. Want zoveel is thans wel duidelijk ten aanzien van zijn positie. Wij hopen dat u beiden ook hiervan zult zeggen: 'nunca más'.

Prof. dr. mr. Geert-Jan Alexander Knoops.