Volledig scherm
© Flashphoto NL

Opening A4 Midden-Delfland na meer dan 50 jaar bijna feit

Na de gemeente Schiedam gaat ook het hoogheemraadschap van Delfland akkoord met de spoedige opening van het ontbrekende stuk van de A4 tussen Schiedam en Delft. Het waterschap heeft de vergunning vanochtend verleend aan Rijkswaterstaat. De weg wordt naar alle waarschijnlijkheid nog voor de jaarwisseling geopend.

De nieuwe weg ligt verdiept in het polderlandschap, onder het grondwaterpeil. Om de A4 droog te houden, moet water worden weggepompt. In de praktijk moet er veel meer water uit het gebied worden gepompt dan aanvankelijk was gedacht. Omwonenden vrezen dat dit leidt tot het zakken van het grondwaterpeil in het van oorsprong moerassige gebied. Dit zou onder meer kunnen leiden tot de verzakking van monumentale boerderijen en andere gebouwen.

Delfland concludeert nu, dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door toepassing van zogenoemde retourbemaling. Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in het gebied. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt.

Controle
Delfland eist wel, dat voortdurend wordt gecontroleerd of de in het rekenmodel gepresenteerde effecten ook in de praktijk worden bereikt.

Dankzij de vergunning van Delfland staat niets de opening van de weg in de weg. Onlangs gaf ook de gemeente Schiedam toestemming voor het gebruik van de tunnel, die de A4 ter hoogte van de woonwijken Vlaardingen-Holy en Schiedam-Noord aan het zicht onttrekt. Volgens de stichting De Batavier deugt de constructie van de tunnel niet, maar dat wordt door de gemeente Schiedam weersproken.

De A4 werd reeds in 1960 voor het eerst in een officieel plan opgevoerd. In 1965 nam de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat het tracébesluit voor het ontbrekende stuk van de A4 tussen Delft en het Kethelplein, ter hoogte van Schiedam en Vlaardingen.

Begin jaren zeventig werd een zandlichaam gestort, maar als gevolg van groot maatschappelijk verzet werd de aanleg keer op keer uitgesteld. Pas in het begin van deze eeuw gaven de milieubeweging en de gemeenten Vlaardingen en Schiedam hun verzet tegen de weg op, onder de voorwaarde dat de A4 goed zou worden ingepast in het landschap. Tussen de woonwijken Holy (Vlaardingen) en Schiedam-Noord ligt de weg in een tunnel.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement