Volledig scherm
Met de extra plusklassen worden ouders onnodig op kosten gejaagd. © ANP

Ouders betalen zich blauw aan extra lessen

Ouders betalen zich blauw aan slimme kinderen die extra lessen nodig hebben. Hoewel basisscholen alle leerlingen passende lessen moeten bieden, zijn ouders genoodzaakt uit te wijken naar externe plusklassen. 

Officieel mag slechts een vrijwillige ouderbijdrage worden gevraagd, maar de rekening loopt op tot honderden euro’s per maand. Met de externe plusklassen worden ouders onnodig op kosten gejaagd. Dat constateert ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.  

De Onderwijsinspectie roept ouders op aan de bel te trekken als ze tijdens schooltijd voor zo’n externe plusklas moeten betalen. De inspectie wil de situatie onderzoeken en waar nodig de school aanspreken.

Opdrachten

Voor slimme kinderen die zich snel vervelen in de reguliere klassen zijn op veel basisscholen plusklassen. Daar krijgen ze extra opdrachten of doen ze projecten om meer uitdaging te krijgen. Niet alle scholen bieden die extra leerstof echter aan of de eigen plusklas is niet genoeg voor die leerlingen.

Speciale behoefte 

Bedrijven zijn in dat gat gesprongen met externe plusklassen. De rekening loopt op tot zo’n 50 euro per week, terwijl het basisonderwijs voor alle kinderen gratis is. Ook leerlingen met een speciale behoefte, die bijvoorbeeld heel slim zijn, moeten sinds de invoering van passend onderwijs (drie jaar geleden) op hun niveau les kunnen krijgen. Voor intelligente leerlingen blijkt dat echter lang niet altijd te gebeuren.

Quote

Ze zijn bang dat het passende aanbod voor hun kind verdwijnt

Mark Weghorst

Bang

Maar ouders durven niet te klagen, merkt Ouders & Onderwijs. ,,Ze zijn bang dat het passende aanbod voor hun kind verdwijnt'', aldus Mark Weghorst.  Bovendien melden ouders veelal zelf hun kinderen aan, omdat die zich in de klas vervelen en de school geen passend onderwijs biedt. De basisscholen verwijzen over het algemeen niet door, maar geven wel toestemming, omdat ze zien dat een kind meer nodig heeft.

Quote

Ons uitgangs­punt is dat voor goed onderwijs geen ouderbij­dra­ge nodig zou moeten zijn

Annemieke Kooper

Sectororganisatie PO-Raad erkent dat het wringt, maar zegt dat scholen niet anders kunnen. ,,Idealiter biedt een school passend onderwijs aan ieder kind'', aldus woordvoerder Annemieke Kooper. 

,,Maar feit is dat de beschikbare budgetten hiervoor niet voldoende zijn en dat scholen op eigen initiatief het onderwijs voor, bijvoorbeeld, hoogbegaafde kinderen anders gaan organiseren. Deze ontwikkeling juichen we niet toe, maar het is gezien de knellende budgetten helaas niet te voorkomen. Ons uitgangspunt is dat voor goed onderwijs geen ouderbijdrage nodig zou moeten zijn. Het is evident dat dat anders kansenongelijkheid in de hand werkt.’’