Volledig scherm
Een campagnestunt van de Partij voor de Dieren in 2010 © ANP

Partij voor de Dieren wil groene lastenverzwaring van 15 miljard

UpdateDe Partij voor de Dieren wil een reeks groene lastenverzwaringen doorvoeren ter waarde van 15 miljard euro. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat vandaag werd gepresenteerd.

Het programma van de Partij voor de Dieren (PvdD) is, naar eigen zeggen, het 'eerste multimediale verkiezingsprogramma ter wereld'. Het heeft de titel 'Hou vast aan je idealen, laat je niet wegcijferen'.

'De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht', zo begint de inleiding. De partij wil 'hoop en concrete oplossingen bieden voor een duurzame toekomst'. Tweederde van het programma behandelt groene thema's: 'gezonde landbouw, duurzaam voedsel, ruimte voor natuur, draagkracht van de aarde, leven met dieren'. Ten slotte volgen drie hoofdstukken over internationale samenwerking, een betrouwbare overheid en 'de crisis als kans'. De partij wil het budget voor ontwikkelingshulp verhogen van de huidige norm van 0,7 procent van het nationaal inkomen naar één procent.

Lastenverzwaringen
Ook is er aandacht voor het begrotingstekort. 'De Partij voor de Dieren wil voor zowel de overheidsfinanciën als voor de groene staatsbalans een sluitende begroting.' Op de eigen site staat zelfs een aparte bijlage met bezuinigingen en besparingen. De PvdD stelt een fiscaal vergroeningspakket voor dat 15 miljard euro moet opleveren.

Subsidies op milieuvervuilers zoals bestelauto's en grootverbruik van fossiele brandstoffen verdwijnen. Extra belasting komt er voor voor transport, energieverbruik en vlees, vis, eieren en zuivelproducten. De kortingen op het gebruik van rode diesel, LPG, scheepvaart en kerosine verdwijnen.

Ook wil de PvdD een 'ruimtebelasting': een eenmalig heffing op het bebouwen van eerder onbebouwde grond. Verder is de partij voorstander van een forensentaks voor automobilisten. Treinreizigers worden juist niet belast op hun woon-werkvergoeding. De PvdD wil bovenop de fiscale maatregelen bezuinigen door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, het aanpassen van de AOW en het schrappen van de Joint Strike Fighter.

Hypotheekrenteaftrek
Het 'H-woord' is voor geen enkele partij meer een taboe, maar de PvdD is een van de partijen die de hypotheekrenteaftrek het snelst wil hervormen. Hij moet in dertig jaar afgeschaft zijn en het tarief voor de aftrek zou meteen gemaximeerd moeten worden tot 45 procent, waarna dat jaarlijks met 1,5 procent wordt verlaagd. Ook bestaande hypotheken moeten daaraan geloven, wat betreft de PvdD.

De AOW-leeftijd stijgt bij de Dierenpartij naar 67, maar pas in 2030. Vanaf 2018 moet die leeftijd geleidelijk omhoog. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die minimaal 45 jaar hebben gewerkt. De duur van de WW wordt in de plannen verkort, maar een werkloze krijgt de eerste maanden wel een hogere uitkering.

De PvdD heeft twee zetels in de Kamer en schommelt in de peilingen tussen de twee en de vier. Lijsttrekker Marianne Thieme: 'De Partij voor de Dieren is nog niet groot, maar is wél de sterkst groeiende politieke beweging van Nederland. We denken fundamenteel anders dan de traditionele politieke partijen. Wij willen af van het single-issue denken dat de westerse mens en z'n geld centraal stelt bij elke beslissing.'

Het huidige conceptprogramma wordt voorgelegd aan de leden. Die kunnen het programma bekrachtigen op het congres op 1 juli.

  1. Nederlander (22) die via website gestolen inloggegevens aanbood nog niet op vrije voeten
    Update

    Nederlan­der (22) die via website gestolen inloggege­vens aanbood nog niet op vrije voeten

    De 22-jarige Nederlander die vandaag werd aangehouden in het onderzoek naar een website die op grote schaal gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden verkocht zit nog vast. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten van de politie over zijn vrijlating in afwachting van verder onderzoek. Een vermoedelijke compagnon van de Arnhemmer, een man uit Noord-Ierland, werd al op borgtocht vrijgelaten.