Volledig scherm

Patiëntenfederatie: Ouderen hebben meer zorg nodig

Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan naasten kunnen bieden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 4672 ouderen, naasten en zorgverleners, uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland. 

Ouderen, naasten en zorgverleners zeggen dat er nu te veel van wordt uitgegaan dat het sociale netwerk een deel van de zorg kan leveren. Maar 40 procent van de ouderen geeft aan veel meer hulp nodig te hebben dan buren, familie en vrienden in de praktijk kunnen bieden.

Over het hele onderzoek geeft bijna de helft (48 procent) van de ondervraagde ouderen en naasten aan knelpunten te ervaren bij de zorg en ondersteuning voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Van de professionals geven bijna alle deelnemers (95 procent) aan tegen problemen aan te lopen. 

Kosten

Naast het probleem dat zorg van naasten te beperkt is, zeggen ouderen en mantelzorgers onder andere dat er vaak geen passende hulp is via hun gemeente. Ook de afstemming tussen de verschillende zorgverleners gaat volgens hen niet goed. Daarnaast zijn er mensen die in de problemen komen, omdat ze de eigen kosten voor noodzakelijke zorg niet kunnen betalen.

Ook het regelen van zorg blijkt een probleem. De ouderen en mantelzorgers geven aan dat er zoveel instanties zijn, dat het vaak niet duidelijk is wie wat doet. Ook vinden ze het lastig om op de hoogte te zijn van alle wetten en regelgeving.

Een kwart van de ouderen vindt dat hun woonomgeving vaak niet aansluit bij wat zij nodig hebben. Zij zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis.

Gesprek

De deelnemers aan het onderzoek denken dat een deel van de problemen kan worden voorkomen als er meer tijd komt voor een goed gesprek over de vraag welke zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. Ook zeggen ouderen dat het al helpt als ze beter voor zichzelf opkomen.