Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Pesterijen op school nemen af

Jongens worden op de basisschool vaker gepest dan meisjes. Op de middelbare school is er geen verschil meer tussen hoe vaak jongens of meisjes het slachtoffer worden van pesten. Opvallend is dat internetpesten – pesten via sociale media of appjes – niet stijgt. Wel komt dat na pesten op schoolplein of in de klas het vaakst voor.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het kabinet vandaag, bij de start van de Week Tegen Pesten, naar de Tweede Kamer stuurt. Gemiddeld worden nu in elke klas één of twee kinderen gepest. Het aantal kinderen dat in het voortgezet onderwijs wordt gepest is afgenomen. Op de basisschool blijkt het percentage gepeste kinderen gelijk.

Sinds er in 2012 een aantal zelfdodingen door pesten in het nieuws kwam, kwam het als groot maatschappelijk probleem op de agenda terecht. In maart 2013 werd een landelijke aanpak gelanceerd om dat tegen te gaan. Er kwam een wet die sociale veiligheid op school regelt en scholen werden verplicht een aanspreekpunt aan te stellen voor ouders en leerlingen die met pesten te maken krijgen.

Pestkoppen teruggedrongen

Nu blijkt dat dit vruchten afwerpt. Op middelbare scholen is het aantal pestkoppen verder teruggedrongen. Werd daar in 2014 nog 11 procent gepest en in 2016 8 procent, nu is dat gedaald naar 5 procent. Op de basisschool blijft het pestgedrag gelijk. Nu heeft 10 procent van de leerlingen minimaal één keer per maand te maken met pesten. In 2014 was dat nog 14 procent en in 2016 11 procent. Van de jongens zegt 11 procent te worden gepest, tegen 9 procent van de meisjes. In 2016 was het verschil tussen jongens en meisjes ‘niet significant’.

Het gepest gebeurt op school nog altijd vooral recht in het gezicht van de kinderen. Van de basisschoolleerlingen zegt 66 procent op die manier getreiterd te worden; op het voortgezet onderwijs is dat 47 procent. Daarna wordt het vaakst gepest via internet (8 procent basisschool, 20 procent middelbare school). Dan gaat het om getreiter via Facebook, WhatsApp of e-mail.

Dat dit percentage nauwelijks is gestegen terwijl kinderen wel meer online zijn, komt volgens verantwoordelijk minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs door de aandacht die er voor cyberpesten is. ,,Jongeren weten nu hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat je iets dat je eenmaal hebt verstuurd, niet meer terug kunt halen.”

Pesten via telefoon

Pesten via telefoongesprekken (3 procent basisschool, 15 procent middelbare school) of door het schrijven van briefjes is een stuk minder populair (3 procent basisschool, 6 procent middelbare school), blijkt uit de tweejaarlijkse studie onder 9.371 basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) en 10.493 scholieren. Vóór 2014 werden scholieren niet gevraagd naar hun ervaringen met pesten.

Quote

Ieder kind dat gepest wordt, is er één te veel.

Arie Slob, Minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

,,Ieder kind dat gepest wordt, is er één te veel”, zegt minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. ,,We moeten onverminderd alert zijn, zorgen dat kinderen er gewoon bij horen en niet buitengesloten worden.” Slob gelooft niet dat pesten helemaal uitgebannen kan worden. ,,In een wereld waar de gebrokenheid op allerlei manieren zichtbaar is, zeg ik met mijn christelijke achtergrond, denk ik niet dat het ooit tot nul zal komen. Al moet dat wel onze inzet zijn. We zijn op de goede weg.”

In mei bleek nog uit wetenschappelijk onderzoek van zeven antipestprogramma’s dat drie trainingen – waaronder de populairste – er niet in slagen getreiter binnen een jaar tegen te gaan. Slob: ,,Als een methode niet-effectief is, ga ik er vanuit dat scholen die informatie niet achteloos terzijde schuiven.”

In het kader van de week tegen pesten heeft zangeres Joyce Rising het liedje 'proud to be me' geschreven. Sanne uit Hagenstein is zelf gepest en schittert nu in de videoclip. Kijk hieronder de beelden: