Volledig scherm
© Ed van Alem

Plastic scheiden amper winst voor het milieu

Het huidige systeem van inzamelen van plastic levert nauwelijks een winst op voor het milieu, blijkt uit een verschenen rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Poll

Scheid jij plastic?

  • Ja, voor het milieu (60%)
  • Ja, voor kostenbesparing (15%)
  • Nee, heeft toch geen zin (25%)
21496 stemmen

Volgens de onderzoekers wordt het ingezamelde plastic verwerkt tot een nieuw basisproduct van ,,matige kwaliteit dat beperkt bruikbaar is.'' Dat leidt uiteindelijk tot het alsnog verbranden van het gescheiden afval.

Het planbureau pleit ervoor om het ingezamelde plastic beter te sorteren, waardoor de kwaliteit van de gerecyclede kunststof omhoog gaat. ,,Dit leidt weliswaar tot hogere kosten, maar ook tot meer milieuwinst'', aldus het CPB.

De bijdrage van het recyclen van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is volgens de onderzoekers beperkt. Het gaat om hooguit 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. ,,Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep.''

In Nederland bestaat restafval voor ongeveer 14 procent uit kunststof. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Een van de oplossingen is volgens de onderzoekers uitbreiding van het statiegeldsysteem. ,,Dat geeft gebruikers een prikkel om afval in te zamelen in plaats van weg te werpen''.