Volledig scherm
Politieagenten in uniform op straat. © anp

Politieagenten woedend door
voorkeursbeleid in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft in een sollicitatieprocedure allochtonen en vrouwen extra punten gegeven, waardoor zij meer kans maakten op een baan. De korpsleiding erkent dat er fouten zijn gemaakt. Agenten zijn woedend. 

Het diversiteitsbeleid van de politie blijft voor verhitte gemoederen zorgen. Nieuwste reden tot onvrede onder agenten is een recente sollicitatieprocedure waarin de politie-eenheid Rotterdam op zoek was naar een senior brigadier. 

De Rotterdamse politie beoordeelde brieven van kandidaten op zeven criteria, zoals kennis, ervaring en motivatie. De zevende categorie was afkomst. Autochtone mannen kregen 1 punt toegekend, terwijl allochtone vrouwen 4 punten verdienden.

Agenten zijn woedend over die voorkeursbehandeling. ,,Op deze manier wordt er gediscrimineerd en worden allochtone medewerkers niet enkel op hun kwaliteiten geselecteerd”, zegt een politiemedewerker op anonieme basis.

Volgens hoogleraar Europees Arbeidsrecht Ferdinand Grapperhaus komt het in Rotterdam gehanteerde puntensysteem bij de briefselectie neer op ‘discriminatie’. Autochtone en mannelijke kandidaten maken immers minder kans door te stromen naar de volgende ronde.

Blunder

Na vragen van deze krant erkent de korpsleiding van de Nationale Politie dat Rotterdam een fout heeft gemaakt in de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid mag de voorkeur uitgaan naar een allochtone kandidaat, ,,maar pas na de beoordeling van alle criteria.” Om nieuwe blunders te voorkomen, zal de korpsleiding de landelijke richtlijnen rond sollicitatieprocedures ‘beter toelichten’ binnen de regionale eenheden.

Quote

Een technisch correcte uitvoering van de briefselec­tie zou niet hebben geleid tot een andere uitkomst.

Politie Rotterdam

Verder laat de politie weten dat 'uitsluitend geschikte kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek' en dat 'een technisch correcte uitvoering van de briefselectie niet zou hebben geleid tot een andere uitkomst.'

De Rotterdamse sollicitatieprocedure is het zoveelste incident rond het diversiteitsbeleid van de politie. De Nationale Politie wil meer agenten werven van allochtone afkomst. ,,Er is een grote achterstand in te halen”, meldt de korpsleiding. Met name in wijken waar veel allochtonen wonen, kan een overwegend autochtone politie niet goed opereren.

De manier waarop

Maar de manier waarop de politie die achterstand inhaalt, ligt onder vuur. Zo zorgden uitspraken van de Amsterdamse politiechef Pieter Jaap Aalbersberg, die in deze krant het dragen van hoofddoeken door allochtone agentes als optie noemt, voor veel ophef. 

Eerder bleek dat allochtone aspirant-agenten die de toelatingstest niet haalden, een extra trainingsprogramma kregen aangeboden. Afgelopen week onthulde deze krant dat de politie Amsterdam in de zoektocht naar een recherchechef op voorhand ‘iemand van een andere culturele afkomst’ wilde selecteren. Ook toen erkende de politie fout te zitten.

Volledig scherm
VVD-Kamerlid Ockje Tellegen © ANP

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil helderheid. ,, Het streven naar culturele diversiteit binnen de politie ondersteun ik, maar de manier waarop de politie dat tot nu toe wil realiseren niet. Een proefproject dat alleen allochtone aspirant-agenten een tweede kans geeft, het willen toestaan van hoofddoekjes bij de politie, en nu dit puntensysteem bij sollicitaties. Ik heb de minister van Veiligheid en Justitie om uitleg gevraagd. Er moet duidelijkheid komen over de manier waarop de politie diversiteit nastreeft. Dit is wat de VVD betreft niet de manier.”

Ten opzichte van 2013 is de instroom van aspiranten met een niet-westerse migrantenachtergrond vorig jaar bijna verdubbeld, zo blijkt uit de jaarverantwoording van de Nationale Politie. In 2013 ging het om 10,2 procent aspiranten. In 2016 steeg dat naar 19,5 procent.