Volledig scherm
Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. © ANP

Politiebond: Agent moet leren uit handen van crimineel te blijven

De Nederlandse Politiebond (NPB) wil dat agenten en politiestudenten beter leren hoe ze uit handen van criminelen kunnen blijven. De bond reageert op een schokkend rapport, waaruit blijkt dat de georganiseerde misdaad in Nederland dankbaar gebruikmaakt van zwakke plekken binnen het politiekorps.

Quote

De politielei­ding moet nu eindelijk eens actie ondernemen en léren van fouten

NPB-voorzitter Jan Struijs

,,Dit onderzoek bevestigt ons beeld dat dit soort integriteitsschendingen bij de politie in de taboesfeer zit”, reageert NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,De politieleiding moet nu eindelijk eens actie ondernemen en léren van fouten.”

Volgens de politiebond schort het aan preventie en opleiding. ,,Agenten en politiestudenten moet beter leren hoe ze uit handen van criminelen kunnen blijven”, vindt Struijs. ,,Ook is het belangrijk dat de Rijksrecherche meer capaciteit krijgt, zodat zij meer onderzoeken kunnen draaien én voorlichting kunnen geven.”

Migratieachtergrond

Quote

Ik heb vertrouwen in al onze mensen. Ongeacht iemands afkomst of voorkeur

Korpschef Erik Akerboom

Korpschef Erik Akerboom wil dat de achterliggende redenen verder worden onderzocht. Hij gaat specifiek in op de conclusies ten aanzien van politiemensen met een migratieachtergrond. ,,Het gaat weliswaar om kleine aantallen, maar elke integriteitsschending is er een te veel. Onze organisatie beseft dat individuen en groepen kwetsbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege zogenaamde dubbele loyaliteiten en groepsdruk.’

Hij denkt dat de uitkomsten ook ‘een gevoel van miskenning of stigmatisering’ op kunnen roepen. ,,Daar moeten we – zeker de leidinggevenden – alert op zijn. Achterdocht maakt ons geen betere politie. Onderling begrip en wederzijds respect wel. Ik heb vertrouwen in al onze mensen. Ongeacht iemands afkomst of voorkeur. Totdat wie dan ook dat vertrouwen beschaamt, uiteraard. Dan volgen strenge maatregelen. Zonder aanzien des persoons.’’

Stimuleren

Volgens Akerboom is de politie voortdurend bezig met integriteit. ,, We stimuleren dat collega’s met elkaar over hun dilemma’s praten. Ook werken we aan verbetering van de screening. Dankzij een in ontwikkeling zijnde koppeling van ons personeelsbestand met justitiële systemen weten we straks direct dat een collega is veroordeeld.’

Volledig scherm
Korpschef Erik Akerboom. © anp