Volledig scherm
Vrijwillige politiemedewerkers in het centrum van Oss © FOTOBUREAU RUUD ROGIER

Politievrijwilligers: gelijk werk, dus ook passende beloning

De politie is in sommige regio’s zo onderbezet dat politievrijwilligers  structureel moeten bijspringen. Dat is tegen de regels, zegt de korpsleiding. De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers LOPV eist betere afspraken.

Personele krapte noopt politie-eenheden tot het bedenken van creatieve oplossingen. In Twente ontvingen politievrijwilligers dit jaar een brief waarin de politie een klemmend beroep op ze doet om vaker te komen werken. Hun vaste vergoeding werd tijdelijk verdubbeld tot 15 euro per uur. Nadat de LOPV aan de bel trok, zette de korpsleiding de noodregeling stop.

In Den Haag vallen grote gaten bij de arrestantenzorg en de afdeling Bewaken en Beveiligen, die zorgdraagt voor de veiligheid van ambassades en Eerste en Tweede Kamer. Ook in deze regio is politievrijwilligers gevraagd meer diensten te draaien.

Volgens de korpsleiding is het structureel inzetten van politievrijwilligers tegen de regels. De circa 2.700 politievrijwilligers in ons land horen bóven de normale sterkte te werken en mogen geen onderdeel worden van de vaste bezetting. ,,Er mag immers geen sprake zijn van verdringing van werk, of structurele uitholling van het takenpakket van beroepskrachten”, aldus een woordvoerder.

Veiligheid

Quote

Vrijwilli­gers moet je koesteren. Dat zij eenzelfde vergoeding krijgen, vind ik geen onlogische gedachte.

Pieter van Vollenhoven

De veiligheid is niet in het geding: politievrijwilligers hebben dezelfde opleiding gevolgd als gewone politieagenten. Het merendeel mag een wapen dragen en ze weten hoe ze moeten reageren in noodsituaties. Toch trekt de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers aan de bel. ,,Als vrijwilligers structureel worden ingezet om op sterkte te blijven, moeten ze ook een passende beloning krijgen”, vindt LOPV-voorzitter Michael Sijbom.

Ook erevoorzitter van de LOPV, mr. Pieter van Vollenhoven, pleit voor betere afspraken. ,,Vrijwilligers moet je koesteren. Zeker in tijden van schaarste is het goed als zij een helpende hand bieden. Dat zij dan eenzelfde vergoeding krijgen, vind ik geen onlogische gedachte.”

Werktijden

De belangenorganisatie wil dat de structurele inzet van politievrijwilligers wordt geregeld in het cao-overleg bij de politie, dat nu wordt gevoerd. Daarbij moeten volgens de LOPV goede afspraken over de werktijden worden gemaakt. Vrijwilligers mogen nu maximaal 576 uur per jaar werken voor de politie. Sijbom: ,,Wanneer ze gaten vullen en daar een regulier salaris voor ontvangen, zouden die uren niet moeten meetellen voor dit maximum.”

Overal in het land kampt de politie met gaten in de bezetting. Vanwege de vergrijzing gaan veel politiemensen met pensioen. De politie probeert zo veel mogelijk nieuwe agenten te werven en op te leiden, maar moet een achterstand inlopen en aspirant-agenten zijn niet meteen inzetbaar. De komende jaren wordt dat probleem nog nijpender. ,,Wij juichen toe dat er creatief naar oplossingen wordt gekeken”, zegt Sijbom. ,,Als politievrijwilligers vaker kunnen bijspringen, is dat mooi. Maar dan moeten we het wél beter regelen.''

Van de 2.700 politievrijwilligers zijn er ongeveer 1.800 geüniformeerd. Zij hebben vrijwel alle opleidingsonderdelen voor agent 
doorlopen. Politievrijwilligers zijn mensen met een fulltime of parttime baan, studenten, of mensen die met vroegpensioen zijn gegaan. ,,Het gaat vaak om mensen die de jongensdroom hadden om bij de politie te werken en alsnog willen bijdragen aan de veiligheid op straat”, zegt Sijbom. ,,Ze zijn over het algemeen bijzonder gemotiveerd.”

Volledig scherm
Politievrijwilligers controleren vissers in Helmond © Ton van de Meulenhof