Populariteit huwelijk neemt af: hoe zit dat in jouw gemeente?

In kaartOnder twintigers en dertigers is er steeds minder animo om te trouwen. In 1997 traden 83 op de duizend niet-gehuwde vrouwen van 25 tot 30 jaar in het huwelijk, in 2017 waren dat er nog maar 37. In de leeftijd 30 tot 35 nam het aandeel af van 74 naar 43 op de duizend. Ook bij de mannen was de daling in deze leeftijdsgroepen groot.