Posterverzet tegen komst megamoskee Gouda

De posters zijn inmiddels verwijderd van de lantaarnpalen, maar laten niets aan duidelijkheid over: een beeltenis van een moskee, met een groot kruis er doorheen. Daar omheen de tekst: Geen megamoskee in ons Gouda, steun het Verzet!

  1. Mexico en de VS akkoord over ‘blijf-in-Mexico’-regel voor asielzoekers

    Mexico en de VS akkoord over ‘blijf-in-Mexi­co’-re­gel voor asielzoe­kers

    De Verenigde Staten en Mexico hebben een akkoord gesloten over de ‘blijf in Mexico’-regel voor migranten uit Centraal-Amerika die asiel aanvragen in de VS. De overeenkomst tussen de twee buurlanden betekent dat mensen de reactie op hun asielverzoek voor de VS in principe in Mexico moeten afwachten, tot onvrede van president Joe Biden die het harde immigratiebeleid van zijn voorganger Trump wil verzachten.