Volledig scherm
Studenten in een collegezaal. © ANP XTRA

Proces tegen Erasmus om 'wegschoppen' studenten die propedeuse niet halen

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau denkt dat eerstejaars onterecht van de universiteit worden 'geschopt' als ze niet meteen hun propedeuse halen. De studenten voeren een proefproces tegen het bindend studieadvies op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 

Quote

Het is lastig hard te maken dat een student die geen 60, maar 55 studiepun­ten in het eerste jaar haalt, niet geschikt is

Lars Klappe

Bij bijna alle opleidingen van de EUR moeten studenten in één jaar hun propedeuse halen. Als ze niet genoeg studiepunten hebben, worden ze met een negatief bindend studieadvies verwijderd. Illegaal, denkt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). ,,In de wet staat dat hoger onderwijsinstellingen zo'n negatief bindend studieadvies mogen geven als de studenten ongeschikt zijn,'' legt voorzitter Lars Klappe uit. ,,Het is lastig hard te maken dat een student die geen 60, maar 55 studiepunten in het eerste jaar haalt, niet geschikt is.'' 

Voor de meeste opleidingen aan andere universiteiten ligt de lat voor de eerstejaars lager. Zij moeten gemiddeld 40 à 45 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Bij een enkele studie aan een andere universiteit geldt ook de eis van een volledige propedeuse binnen 12 maanden.

Volgens de studenten 'misbruikt' de Rotterdamse universiteit het bindend studieadvies om alleen uitmuntende studenten binnenboord te houden. Klappe: ,,Ze wil studenten die zo snel mogelijk doorstromen en afstuderen.'' Universiteiten krijgen geld voor studenten die maximaal een jaar langer over de studie doen dan nodig.

Winnen

Quote

De juridische zaak is nooit helemaal doorlopen, terwijl een rechter eerder zijn twijfels over de houdbaar­heid van de adviezen heeft uitgespro­ken

Lars Klappe, voorzitter Landelijk Studenten Rechtsbureau

Het LSR heeft een student die met haar opleiding moest stoppen, omdat ze niet alle punten binnen had. Ze wil zelf niet in de schijnwerpers staan, maar brengt haar zaak wél naar College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Het LSR stelt een beroep in tegen het negatieve studieadvies dat zij kreeg. Zie het als een proefproces; als de studenten de zaak winnen, hebben alle eerstejaars er baat bij.

De studenten denken een sterke zaak te hebben. ,,Er zijn eerder rechtszaken geweest tegen negatieve bindende studieadviezen, maar die zijn steeds geschikt. De juridische zaak is nooit helemaal doorlopen, terwijl een rechter eerder zijn twijfels over de houdbaarheid van de adviezen heeft uitgesproken'', aldus Klappe.

Hartproblemen 

Volledig scherm
Erasmus Universiteit in Rotterdam. © ANP XTRA

Het overkwam ook de 23-jarige Alyssia. Ze studeerde twee jaar geleden rechten aan de EUR, maar haalde één vak niet. ,,Ik moest voor een herkansing een 6,5 halen, maar had een 6,4. Daardoor miste ik vijf studiepunten'', vertelt ze. De student dacht niet meteen dat ze van de universiteit zou worden getrapt. Een negatief bindend studieadvies kan nog veranderen als persoonlijke omstandigheden van de student zwaar wegen. Alyssia: ,,Mijn vader had flinke hartproblemen, waarover ik de studiebegeleider steeds heb verteld. Maar dat bleek niet genoeg om het advies te veranderen.''

De student wilde in beroep tegen de beslissing, maar moest zo lang op een gesprek en nieuwe uitspraak wachten dat ze zich voor twee andere studies aanmeldde. ,,Als ik alsnog niet door mocht, zou ik een studiejaar missen'', aldus Alyssia. Ze kon aan de Universiteit Utrecht alsnog naar het tweede jaar van de rechtenstudie. En ging tegelijkertijd International Studies in Leiden studeren. Die laatste opleiding volgt ze nog steeds. 

(Tekst loopt door onder foto)

Demotiveert

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil juicht het proces toe. ,,Ik ben zelf docent geweest aan de Erasmus Universiteit en moest gemotiveerde studenten wegsturen omdat ze niet 60 maar 55 studiepunten hadden.'' Zijn partij is van meet af aan tegen het bindend studieadvies geweest. ,,Gaat het ons er om dat studenten alles in één keer halen of willen we dat ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen? Het bindend studieadvies leidt helemaal niet tot minder uitval, het demotiveert.''

Morgen debatteren de Kamerleden die onderwijs in hun portefeuille hebben met minister Van Engelshoven. De toekomst van het bindend studieadvies zal wat GroenLinkser Özdil betreft zeker voorbijkomen. Volgens het Kamerlid laat de huidige wetgeving te wensen over. ,,De wet zegt niet dat het bindend studieadvies verplicht is, maar ook niet dat het niet verplicht mag zijn. Er is helemaal niemand die zegt: als je niet alle punten haalt moet je opzouten, maar het gebeurt in de praktijk wel.''

De EUR zegt de studenten hun academische carrière goed te willen laten starten door ze te verplichten de propedeuse in één keer te halen. De studenten hebben meer tussentijdse toetsmomenten en opdrachten, minder herkansingen en meer compensatiemogelijkheden. 

Quote

Ik ben zelf docent geweest aan de Erasmus Universi­teit en moest gemotiveer­de studenten wegsturen omdat ze niet 60 maar 55 studiepun­ten hadden

Zihni Özdil, Kamerlid GroenLinks

Onderwijskwaliteit

Quote

De Erasmus Universi­teit is op zoek naar gemotiveer­de studenten, die van hun studie een succes willen maken. Met Nominaal is normaal bieden we dergelijke studenten een goede start van hun studie

Woordvoerder Erasmus Universiteit Rotterdam

Volgens de EUR komt het pakket aan maatregelen ten goede aan de onderwijskwaliteit. ,,Uit onderzoek is gebleken dat studenten niet meer tijd besteden aan hun studie in het eerste jaar, maar wel meer gefocust en geconcentreerd studeren. Er ontstaat ook een jaarklas die de binding met de studie en tussen studenten onderling vergroot'', reageert een woordvoerder. 

Studenten beginnen in het tweede jaar met een schone lei, zonder dat ze tegen herkansingen zitten aan te hikken. ,,
De Erasmus Universiteit is op zoek naar gemotiveerde studenten, die van hun studie een succes willen maken. Met Nominaal is normaal bieden we dergelijke studenten een goede start van hun studie.'' 

De EUR betreurt dat de studenten nu een procedure tegen de universiteit starten. Ze stelt dat de pakket van maatregelen het studiesucces kan bevorderen en dat het om meer gaat dan alleen het behalen van de propedeuse in het eerste studiejaar. De EUR denkt echter niet dat de LSR een zaak heeft, omdat er geen eerdere uitspraken zijn dat de universiteit onrechtmatig handelt.