Volledig scherm
De twaalf provincies hebben samen namelijk ruim 15 miljard euro op de bank staan © thinkstock

Provincies hebben miljarden in kas: hoe rijk is de jouwe?

UpdateDe verkiezingen voor de Provinciale Staten (18 maart) komen eraan en de politieke partijen slijpen hun messen. D66-leider Alexander Pechtold pleitte er gisteren voor dat de provincies een flink deel van hun vermogen investeren in de regionale economie. De twaalf provincies hebben samen namelijk ruim 15 miljard euro op de bank staan. Het AD heeft hieronder de ontwikkeling in het eigen vermogen van de provincies in beeld gebracht. Hoe 'rijk' is jouw provincie?

poll

Wat moet uw provincie met haar 'spaargeld' doen?

  • Investeren in werkgelegenheid (33%)
  • Bewaren voor slechtere tijden (10%)
  • Terug laten vloeien naar de inwoners (57%)
4719 stemmen

Pechtold deed zijn uitspraken in het tv-programma Jinek. Volgens zijn partij moet het geld naar infrastructuur, innovatie en het energiezuinig maken van huizen en gebouwen. De investeringen zullen de werkgelegenheid aanjagen, voorspelde de D66-voorman.

Wat Pechtold betreft maken de provincies niet het hele vermogen op, maar enkele miljarden de komende tijd is wel zijn bedoeling. Als voorbeeld noemde Pechtold het energieneutraal maken van 1 miljoen huizen in Brabant of het energiezuinig maken van 250 schoolgebouwen in Overijssel. Sommige grensprovincies doen er goed aan de infrastructuur met Duitsland of België te verbeteren. Zeeland en Zuid-Holland zouden kunnen samenwerken aan een getijdencentrale in de Brouwersdam.

'Gemengde gevoelens'
Johan Remkes, nu Commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorzitter van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), reageerde vanochtend tegenover Radio 1 uiterst terughoudend op de ideeën van D66. ,,Toen ik de heer Pechtold gisteravond hoorde, had ik buitengewoon gemengde gevoelens. Het is namelijk precies wat provincies al jaren doen", aldus de oud-minister.

Hij geeft aan dat provincies al tal van projecten uitvoeren en zo investeren in de regio's. Daarvoor zijn provincies dus ook financiële verplichtingen aangegaan.

Geoormerkt
Binnen het eigen vermogen van provincies zijn gelden namelijk vaak al geoormerkt (zogenaamde bestemmingsreserves). Het is geld dat de komende jaren wordt uitgegeven en waar provincies niet vrijelijk bij kunnen.

,,In de tweede plaats", vervolgt Remkes, ,,ik stel meedenken altijd zeer op prijs. Ik stel de uitgestoken hand van de heer Pechtold ook op prijs. Maar ik heb zo de indruk dat provincies na die tijd de vingers nog wel even na willen tellen, want ik kon me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat hier een grote herverdelingsoperatie achter schuilgaat. Dat is dus niet de bedoeling. De heer Pechtold weet heel goed dat provincies autonome overheden zijn met hun eigen controlerend orgaan: de Provinciale Staten. Daar zijn op 18 maart de verkiezingen voor. Die zijn dus heel goed in staat daar zelf besluiten over te nemen."

Vermogen provincies
Het vermogen van de provincies is ondergebracht op bankrekeningen en in obligaties. Dat geld hebben ze verdiend aan de verkoop van energiebedrijven de afgelopen tien jaar. In 2005 hadden de provincies samen 4 miljard aan spaargeld, inmiddels is dat dus 11 miljard meer.

Gelderland is volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (voorlopige cijfers t/m 2013) de rijkste provincie met een tegoed van ruim 5 miljard euro. Flevoland is het armst met iets meer dan 100 miljoen.

Bekijk hieronder hoeveel eigen vermogen jouw provincie had in de periode 2008-2013. Je kunt linksboven door de jaren heen 'schuiven' en zien hoe het eigen vermogen in jouw provincie zich ontwikkelt (in de app moet je door de jaren heen 'tikken').


Voetnoot Zeeland: De provincie Zeeland plaatst een kanttekening bij de cijfers aangaande de eigen provincie. Het 'eigen vermogen' is iets anders dan spaargeld. De provincie heeft vele gelden al geoormerkt en moet deze uitgeven. Daardoor zal de schuldpositie van Zeeland, die naar eigen zeggen nu al vrij slecht is, verder verslechteren. Volgens de provincie biedt de graphic een te rooskleurig beeld.

Zuid-Holland
Ook verdeeld over aantal inwoners per provincie 'boert' Gelderland goed. Per Gelderlander had de provincie in 2013 (voorlopige cijfers) een eigen vermogen van zo'n 2500 euro. Zuid-Holland had in hetzelfde jaar het laagste aantal euro's aan eigen vermogen per inwoner. Ook hier kun je door de jaren heen 'schuiven' (in de app 'tikken').


Voetnoot Zeeland: De provincie Zeeland plaatst een kanttekening bij de cijfers aangaande de eigen provincie. Het 'eigen vermogen' is iets anders dan spaargeld. De provincie heeft vele gelden al geoormerkt en moet deze uitgeven. Daardoor zal de schuldpositie van Zeeland, die naar eigen zeggen nu al vrij slecht is, verder verslechteren. Volgens de provincie biedt de graphic een te rooskleurig beeld.