Volledig scherm
© ANP XTRA

Rechtbanken gaan weer meer zaken behandelen

Rechtbanken  en gerechtshoven gaan vanaf dinsdag 7 april weer meer rechtszaken op afstand behandelen.  De voorzieningen voor telefonische (beeld)verbindingen worden uitgebreid. Zo kunnen ook civiele zaken worden behandeld, die niet schriftelijk kunnen worden afgedaan. Dat heeft de Raad voor de  Rechtspraak bekendgemaakt.

Omdat het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft verlengd tot en met 28 april, zet ook de rechtspraak zijn aangepaste werkwijze tot die datum voort. Desondanks laten de rechtbanken en gerechtshoven zoveel mogelijk zaken doorgaan.

Sinds 17 maart gaan alleen urgente zaken door. Voorbeelden daarvan zijn zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen en urgente familiezaken.

Vanaf 7 april worden naast urgente zaken in het civiele recht de komende tijd zaken behandeld als geen overeenstemming kan worden bereikt over een schriftelijke afdoening en de rechter oordeelt dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april. Daarbij gaat het onder meer om kort gedingen, voorlopige voorzieningen, huurzaken en bezwaar- en beroepschriften in faillissementsbeslissingen.

Voor familierecht geldt dat bijvoorbeeld zaken over echtscheiding, gezag en omgang, beëindiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing de komende tijd doorgaan als de omstandigheden dat toelaten.

Asielzaken

In het bestuursrecht worden onder meer zaken behandeld die te maken hebben met het coronavirus (of maatregelen daartegen), asielzaken, zaken over een machtiging tot verblijf of verblijfsbeëindiging waarbij ernstige openbare orde aspecten spelen.

In het strafrecht zullen meer (super)snelrechtzittingen met gedetineerden worden gehouden en andere zaken waarin een inhoudelijke behandeling via bijvoorbeeld Skype mogelijk is.

Gerechtsgebouwen blijven in ieder geval tot en met 28 april beperkt toegankelijk.

Bekijk hier alle video's over het coronavirus: