Volledig scherm
Saadia ait-Taleb ontkende eerder deze maand dat zij een relatie had gehad met een van haar opdrachtnemers. © Jitske Schols

Rechter: adviseur antiradicalisering Amsterdam schuldig aan belangenverstrengeling

De gemeente Amsterdam oordeelde terecht dat voormalig antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam maakt daarom geen einde aan haar strafontslag, blijkt vandaag uit het vonnis.

De gemeente beschuldigt haar van (de schijn van) belangenverstrengeling omdat ze diverse opdrachten zou hebben gegund aan een persoon met wie zij een relatie zou hebben gehad. Ze heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

De rechter kan niet beoordelen of dat plichtverzuim zo ernstig is dat strafontslag door de gemeente op zijn plaats was, maar oordeelt wel dat het ontslagbesluit niet hoeft te worden opgeschort, mede omdat niet is gebleken dat de financiële situatie van de vrouw hierom vraagt.

Ait-Taleb (34) spande een kort geding aan omdat ze het niet eens is met haar schorsing en strafontslag. Ze ging naar eigen zeggen pas privé met hem om nadat hem de opdracht was verleend. Hoewel wel werd geflirt, kwam het volgens haar nooit tot een relatie.

WhatsApp

De raadsman van de gemeente verwees tijdens de zitting onder meer naar whatsappconversaties tussen de twee, waaruit zou blijken dat er wel degelijk meer was tussen hen. In haar functie van programmamanager van het team radicalisering en polarisatie zijn onafhankelijkheid en betrouwbaarheid essentieel, betoogde de raadsman van de gemeente. Ze had zich volgens hem moeten realiseren dat deze 'afhankelijkheidsrelatie' grote maatschappelijke impact zou kunnen hebben.

De kwestie gaat verder in een bodemprocedure, waarvan de zitting op 30 januari is. Verder loopt er onder meer nog een strafrechtelijk onderzoek.