Volledig scherm

Rechter weigert toezicht op foetus

De rechtbank in Dordrecht heeft onlangs een verzoek van de kinderbescherming afgewezen om een 17 weken oude foetus onder toezicht te stellen. De kinderbescherming had dat gevraagd omdat de familie van de zwangere vrouw de ongeboren vrucht zou willen laten aborteren. Dat meldt het AD vandaag.

De identiteit van de 18-jarige zwangere vrouw is niet bekend. Aanvankelijk verbleef ze op aandringen van Jeugdzorg op een geheim adres, maar sinds ze 18 is, woont ze weer dicht bij haar ouders. De kinderbescherming denkt dat de familie, uit motieven die voortkomen uit eerwraak, alles op alles zal zetten om de zwangerschap te beëindigen.

De kinderrechter heeft het verzoek afgewezen omdat de grens voor ondertoezichtstelling bij een 'ongeboren vrucht' ligt op 24 weken. 'De foetus is volgens het Nederlandse recht geen drager van rechten. Het heeft noch recht op zwangerschapsafbreking, noch recht op leven', aldus het vonnis.

De kinderbescherming is teleurgesteld over de uitspraak. Bij ondertoezichtstelling zou Jeugdzorg een veiligheidsplan kunnen opstellen of de zwangere vrouw dwingen te verhuizen naar een geheim adres.