Rechter wijst eisen natuurorganisaties af: circuit Zandvoort mag werkzaamheden voortzetten

VIDEO & UpdateDe rechtbank Haarlem wijst de eisen van natuurorganisaties inzake de werkzaamheden rond het circuit Zandvoort af. De werkzaamheden mogen, ondanks bezwaren tegen de aantasting van het leefgebied van een aantal beschermde dieren, worden voortgezet. Die zijn nodig om terugkeer van de Formule 1 in mei 2020 mogelijk te maken.

Volgens Stichting Duinbehoud en andere eisers had de provincie geen toestemming mogen geven voor graafwerk bij het racecircuit, omdat het leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen erdoor wordt aangetast. Natuurorganisaties eisten dat de rechter het werk stillegt.

Gedeputeerde Staten Noord-Holland (GS) heeft voor de periode van 23 augustus 2019 tot en met 30 april 2020 ontheffing verleend aan de exploitant van het circuitpark. Er is ontheffing verleend tot het opzettelijk mogen verstoren of beschadigen van de leefomgeving van de rugstreeppad en zandhagedis.

De padden en hagedissen in het duingebied zijn ‘zwaar beschermde Europese soorten’. Die mogen alleen verstoord worden als sprake is van een ‘dwingend openbaar belang’, betoogde de advocaat van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tijdens de zitting.

Geen afbreuk

Na afloop van de werkzaamheden, zo oordeelt de rechtbank, zal hooguit 2 hectare grond definitief zijn onttrokken aan het leefgebied en ‘ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis’.

De rechtbank volgt GS Noord-Holland in het standpunt dat er, gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang die de verlening van de ontheffing rechtvaardigt.

De provincie Noord-Holland en de advocaten van het circuit stelden tijdens de behandeling van het kort geding dat de gevolgen van de werkzaamheden beperkt en tijdelijk zijn. Het is de bedoeling dat op 3 mei 2020 voor het eerst sinds 1985 een Grand Prix wordt verreden in Zandvoort. 

Op circuitpark Zanvoort wordt gewerkt aan de hoofdtribune.
Volledig scherm
Op circuitpark Zanvoort wordt gewerkt aan de hoofdtribune. © ANP

Onderzoeksbureau

De rechtbank constateert dat een bureau onderzoek heeft gedaan naar de aanwezige planten en diersoorten in het gebied die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden. De eisers hebben volgens de rechtbank ook de onjuistheid of volledigheid van dat onderzoek niet aannemelijk gemaakt.

Voor de overige 8 hectare grond waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd stelt de rechtbank vast dat deze gronden na het afronden van de werkzaamheden en het verwijderen van de amfibieschermen weer beschikbaar komen voor de rugstreeppad en zandhagedis.

Statuur

Robert van Overdijk, directeur Circuit Zandvoort en directeur Dutch Grand Prix, geeft de volgende reactie:  ,,Met deze uitspraak wordt wederom duidelijk dat Circuit Zandvoort, zoals we gezegd en beloofd hebben, de wet- en regelgeving zeer serieus neemt, ondanks dat anderen graag anders doen geloven. Het steunt ons dat de rechter heeft geoordeeld dat wij het opvangen en herplaatsen van de diersoorten, zoals voorgeschreven door externe onafhankelijke ecologische deskundigen, op correcte wijze hebben uitgevoerd. Daarnaast is het ook goed om te lezen dat de voorzieningenrechter aangeeft dat, gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix met de internationale top van de autosportwereld en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor, er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang.’’

Meer zaken gepland

De natuurorganistaties geven niet op. ,,Het is een teleurstellende uitspraak, maar wij gaan verder”, reageert Marc Janssen van Stichting Duinbehoud op de uitspraak van de voorzieningenrechter. De stichting, die toch onherstelbare schade aan het duingebied vreest, ziet echter nog volop aanknopingspunten.

Er staan meer juridische gevechten gepland. Milieuorganisatie MOB hoopt de Formule 1 tegen te houden met het argument dat het evenement leidt tot meer schadelijke stikstofuitstoot in het duingebied. ,,Als ze elektrisch gaan rijden, trekken we onze zaak in”, zegt voorzitter Johan Vollenbroek. De zaak van MOB dient vrijdag.