Volledig scherm
Een ja/ja-sticker © GroenLinks Amersfoort

Reclamebranche dreigt gemeente Tilburg met claim bij ja/ja-sticker

Als de gemeente Tilburg daadwerkelijk per 1 januari de ja/ja-sticker invoert, riskeert ze een schadeclaim van de branchevereniging voor reclamedrukwerk. Met die sticker willen burgemeester en wethouders papierverspilling tegengaan.  

De ja-jasticker is al sinds 1 januari vorig jaar een feit in Amsterdam. Deze variant op de nee/nee (geen huis-aan-huisbladen, geen reclamedrukwerk) en de ja/neesticker (wel h-a-h-bladen, geen reclamedrukwerk) draait de  boodschap om: je moet een sticker op je deur plakken om beide in de brievenbus te krijgen. De rechtbank bepaalde in september dat de invoering van dit ‘opt-in-systeem’ in de hoofdstad rechtmatig is.

Tilburg speelt al zeker vier jaar met het idee ook de ja/ja-sticker in te voeren, maar wilde eerst de ervaringen in  Amsterdam afwachten. De sticker kan tot 70 kilo per huishouden per jaar aan papier besparen. Het vorige college van B en W mikte aanvankelijk op 1 januari jongstleden, maar inmiddels wordt gekoerst op 1 januari aanstaande. In een brief verzoekt/sommeert MailDB - een landelijk samenwerkingsverband van reclamedistributeurs - B en W om daarvan af te zien. 

Overgangstermijn, net als in Amsterdam

MailDB beraadt zich momenteel op een cassatieprocedure bij de Hoge Raad over het opt-in systeem, aldus het schrijven, en dringt er bij Tilburg op aan die in elk geval af te wachten. ,,Wij behouden ons het recht voor eventueel alle geleden schade op u te verhalen.” De gemeente zou bovendien een overgangstermijn van minimaal 20 maanden in acht moeten nemen, ingaande op het moment dat de gemeenteraad besluit. Dat is ook in Amsterdam gebeurd.  

Wethouder Berend de Vries (D66, afvalbeleid) laat weten de brief te betrekken bij de afweging die op korte termijn over de ja/ja-sticker wordt gemaakt. Adressen zonder sticker krijgen nu elk jaar gemiddeld 36 kilo aan huis-aan-huisbladen en 34 kilo aan ongeadresseerd reclamedrukwerk  in de bus. 

Doodsteek huis-aan-huisbladen

Uitgevers vrezen dat het systeem de doodsteek kan worden voor huis-aan-huisbladen. De gemeente heeft tot op heden echter noch van de Persgroep (Stadsnieuws) noch van de uitgever van de Tilburgse Koerier bericht ontvangen. Sommige gemeenten overwegen bij het invoeren van de ja/ja-sticker een uitzondering te maken voor wijkkrantjes.