Volledig scherm
Reservisten tijdens de zoektocht naar Anne Faber. © Koen Laureij

Reservist vaker ingezet: 'Het is al lang niet meer Dad's Army'

Defensie wil de Nationale Reserve gaan inzetten om bij terroristische dreigingen kwetsbare plekken te beveiligen. Reservisten moeten daarvoor snel vanaf hun dagelijkse werk in actie kunnen komen.

Volgens reservekolonel Stallmann is de bereidheid van werkgevers om hun werknemers uit te lenen als er nood aan de man is, groot. ,,Kijk naar de zoektocht naar Anne Faber in september vorig jaar. Op zondagavond om 18.00 uur kregen wij een telefoontje met een verzoek om te helpen. Op maandagochtend stonden er honderd reservisten klaar.”

De Nationale Reserve moet een steeds grotere rol gaan spelen in de Nederlandse krijgsmacht. Nadat in 2015 het budget voor de reservemilitairen nog plotseling midden in het jaar op nul werd gezet, wordt er nu geld geïnvesteerd in de verdere professionalisering daarvan. ,,We hebben de wind mee”, zegt luitenant-kolonel André van Wijk, bij de landmacht verantwoordelijk voor de reservisten. ,,De budgetten zijn verruimd en dat blijft de komende jaren zo.”

Nieuwe basistaak

Quote

Ik vind het belangrijk dat ik meemaak wat de reservis­ten ook meemaken, werken voor twee bazen

Het beeld van reservemilitairen die één weekend per maand met een wapen rondrennen op de hei, is achterhaald. Stallmann: ,,Het is al lang niet meer Dad’s Army.” Wel blijft de Nationale Reserve ook inzetbaar voor het leggen van zandzakken bij wateroverlast en voor evacuaties, waarvoor reservisten nu ook  worden opgeroepen. De snelle bewakingsinzet gaat als nieuwe basistaak ook alleen gelden voor die reservisten die dat willen en kunnen, benadrukt Stallmann.

Zelf was hij in 1985 dienstplichtig militair. Hij keerde hij in 2003 als reservist terug bij Defensie om mee te helpen met de wederopbouw van Bosnië. Hij werd, naast zijn werk als organisatieadviseur, ook uitgezonden naar Afghanistan. Inmiddels is Stallmann als hoogste reservist bij de landmacht plaatsvervangend inspecteur reservepersoneel. Beroepsmilitair worden, wilde hij niet. ,,Ik vind het belangrijk dat ik meemaak wat de reservisten ook meemaken, werken voor twee bazen.”

Strategisch

Die reservisten moeten een grotere rol gaan spelen binnen de krijgsmacht. Stallmann en Van Wijk zouden graag ‘strategische partnerschappen’ zien tussen bedrijven en de landmacht, waarbij Defensie leert van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven leert van Defensie. ,,We zijn met één bedrijf in een vergevorderd stadium van het beginnen van zo’n partnerschap”, aldus Van Wijk.

Voor reservisten die als schilder of bakker werken, wil Defensie in overleg gaan met brancheorganisaties om afspraken te maken over hun inzet. Van Wijk: ,,In de toekomst zouden we graag zien dat een werknemer die ook reservist is, één contract kan tekenen waarna de civiele werkgever en Defensie samen zorgen voor het salaris en de opleiding.”